Říjen 2020

 

Domácí výuka

Vláda vyhlásila uzavření všech základních škol od 14. října 2020 prozatím do 2. listopadu 2020.
 

Podzimníčci

V počátku měsíce října jsme využili barevného tvořivého materiálu v přírodě a začali připravovat výstavku Podzimníčků. Vzhledem s současné koronavirové situaci jsme ji umístili na školních chodbách. Druháčci vytvářeli své výrobky hlavně ze dřeva, přírodnin a papíru, páťáci si přinesli plody ze zahrádek, které doplňovali o další přírodniny. 
 
 

Sběr starého papíru