Říjen 2020

 

 

Domácí výuka

Vláda vyhlásila uzavření všech základních škol od 14. října 2020 prozatím do 2. listopadu 2020.
 

Čtenářský klub

Také v letošním školním roce pokračují naši druháčci ve čtenářském klubu. Budou se seznamovat s českými pohádkami, bájemi a pověstmi, bajkami. Představí se prezentacemi svých knih, které čtou doma a doporučí je svým kamarádům. Cílem je kvalitní čtení, orientace v textu, čtení s porozuměním, vyprávěním podle osnovy, seznámení s českými i světovými tradicemi a zvyky.
A jak nám to jde? Co je vpravo, vlevo, nahoře, dole, červené nebo černé?
 

Zahájení kroužku anglického jazyka

V letošním školním roce byl zahájen kroužek anglického jazyka určený pro naše druháky. Žáci se seznámí hravou formou se slovní zásobou: barvy, číslovky, zvířata, ovoce a zelenina, jídlo a s tradicemi a zvyky u nás i ve světě. K procvičování jim slouží výuková videa se slovní zásobou, pohybové písně, pexesa, domina a pomůcky, které si také sami společně vyrobí. 
 

Podzimníčci

V počátku měsíce října jsme využili barevného tvořivého materiálu v přírodě a začali připravovat výstavku Podzimníčků. Vzhledem s současné koronavirové situaci jsme ji umístili na školních chodbách. Druháčci vytvářeli své výrobky hlavně ze dřeva, přírodnin a papíru, páťáci si přinesli plody ze zahrádek, které doplňovali o další přírodniny. 
 
 

Sběr starého papíru