červenec - srpen 2021

Úpravy ve škole
 
Díky rozhodnutí zastupitelstva městyse Litultovice jsme zahájili opravu podlahy a natažení linolea ve třídě v horním patře. Třídu jsme také vymalovali.