Září 2020

Zájmové kroužky 

Od poloviny září začaly na naší škole svou činnost zájmové kroužky. V letošním školním roce si děti mohou vybrat z 5 nabízených činností - práce v Tvořivém klubu, Přírodovědném kroužku, Sportovním kroužku, děti 2. třídy v kroužku Anglického jazyka, děti 4. třídy v Počítačovém kroužku. Mnoho dětí také i letos navštěvuje Náboženství.
 

T-mobile Olympijský běh

Ve středu 16.9.2020 se naše škola zapojila do oslav Olympijského dne pod názvem T-mobile Olympijský běh. Pro naše žáky jsme na fotbalovém hřišti připravili vlastní běžecký závod na 500 m. Všichni se snažili tuto vzdálenost uběhnout co nejlépe a tím si vybojovat nejen lepší kondičku, ale také malou odměnu.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Beh_T-MOBIL_16.9.2020/

Deskové hry

Pravidelné vstávání do školy může být pro některé po tak dlouhé době doma oříšek. Také proto jsme pro děti hned první týden v pátek 4.9.2020 připravili na školní zahradě dopoledne s deskovými hrami. Tři nadšenci pro deskové hry nám do školy přivezli různé dřevěné hry pro jednotlivce, dvojice i skupiny. Všechny hry je naučili hrát a pak už jen dětem stačilo hledat strategie pro vítězství. Všichni se krásně bavili a každý si našel svou nejoblíbenější hru.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Deskove_hry_4.9.2020/

 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 jsme ve škole slavnostně zahájili nový školní rok. Druháčci nám zazpívali a přednesli básničku, k žákům i zaměstnancům promluvil pan starosta Jan Birgus a paní ředitelka Dana Kaliková, vyhodnotili jsme sběr starého papíru z předešlého školního roku a popovídali jsme si o tom, co jsme zažili o prázdninách. S paní ředitelkou jsme do nového školního roku všichni vykročili pravou nohou, tak věřme, že bude probíhat ve školních lavicích.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zahajeni_sk._roku_1.9.2020/