Září 2020

Deskové hry

Pravidelné vstávání do školy může být pro některé po tak dlouhé době doma oříšek. Také proto jsme pro děti hned první týden v pátek 4.9.2020 připravili na školní zahradě dopoledne s deskovými hrami. Tři nadšenci pro deskové hry nám do školy přivezli různé dřevěné hry pro jednotlivce, dvojice i skupiny. Všechny hry je neučili hrát a pak už jen dětem stačilo hledat strategie pro vítězství. Všichni se krásně bavili a každý si našel svou nejoblíbenější hru.

 

Zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 jsme ve škole slavnostně zahájili nový školní rok. Druháčci nám zazpívali a přednesli básničku, k žákům i zaměstnancům promluvil pan starosta Jan Birgus a paní ředitelka Dana Kaliková, vyhodnotili jsme sběr starého papíru z předešlého školního roku a popovídali jsme si o tom, co jsme zažili o prázdninách. S paní ředitelkou jsme do nového školního roku všichni vykročili pravou nohou, tak věřme, že bude probíhat ve školních lavicích.