květen 2021

 

Projektový den "Trampský Den dětí"

 
V pondělí 31. května žáci pátého ročníku s panem učitelem Martinem, vyrazili do skály na Trampský den dětí. Cestou plnili úkoly trampů - zpívali písně, rozeznávali přírodniny apod.  Na stezce jednou z disciplín byla zastávka s výukou zdravotní záchrany v přírodě, kterou jim zadávala paní Dominika Lhotská. Připravili také podobnou cestu pro žáky druhého a čtvrtého ročníku. Na konci se všichni sešli u ohně, který jim připravil pan Václav Sklepek. Žáci byli poučeni o správných zásadách rozdělávání ohně v přírodě a jeho uhašení. Nakonec  všichni vyhledali poklad a opekli si na rozdělaném ohni špekáček. 
 
 

Projektový den "Poznáváme naše hlavní město Praha"

Ve čtvrtek  27. května se naši páťáci vypravili na poznávací exkurzi do Prahy. Hodně věcí si o našem hlavním městě zjistili už ve škole v hodinách vlastivědy, teď chtěli vše vidět na vlastní oči. Stihli toho opravdu hodně, viděli téměř všechny historické památky města. Protože Praha byla skoro bez turistů, byla to velmi příjemná procházka naší historií.

 

 

Projektový den "Beseda s SDH"

 

V pondělí 24. 5. 2021 proběhl ve 2. třídě projektový den na téma „Práce hasičů“. Dopoledne se uskutečnila dvouhodinová beseda s paní Bc. Lucii Čermínovou a panem Václavem Polákem. Druháci si vyprávěli o hasičském povolání i o dobrovolných hasičích a jejich práci. Dověděli se, co všechno musí mít hasič, co mají dělat, když slyší houkačku hasičů, zjišťovali, zda děti vědí, kde je v jejich obci hasičárna. Nezapomněli také zopakovat telefonní čísla na záchranné složky a děti si vyzkoušely, že není tak jednoduché nahlásit požár, a jak uhasit sebe nebo kamaráda. Dále se tématem hasičů zaobírali v ostatních vyučovacích hodinách.

 

 

Projektový den "Bylinky pro zdraví"

Ve středu 12.5.2021 proběhl ve 4. třídě projektový den „Osázení truhlíků bylinkami“.  Čtvrťáci nejprve vyhledávali informace o jednotlivých bylinkách, pak vytvářeli myšlenkovou mapu o vzhledu a pěstování bylinek, kreslili návrh osázení truhlíku, jednu bylinku se pokusili také nakreslit. Získané znalosti využili při samotném osázení nových vyvýšených truhlíků umístěných vedle školy. Osázené truhlíky vypadají moc pěkně.  Tak teď se už jen o ně dobře starat.

Projektový den "Na statku"

V úterý 4.5.2021 u čtvťáků proběhl projektový den Na statku. Žáci pracovali s pracovními listy, řešili slovní úlohy na téma ovce a jejich produkty, malovali ovce, vytvořili plakátek, kde shrnuli vše, co se v tomto projektu dozvěděli, tvořili otázky pro chovatele ovcí a také se byli podívat na jehňata ke svému spolužákovi, kde se získali další informace k chovu ovcí. 

Připravili také stezku pro žáky druhého a čtvrtého ročníku.