Březen 2019

 

Funny English Day

 
Žáci pátého ročníku, ve složení: V. Hrubý, M. Galusik, T. Bednaříková a V. Gregořicová, reprezentovali v pátek 29. března naši školu v soutěži z anglického jazyka. Soutěž proběhla na ZŠ Vrchní v Opavě a zúčastnilo se jí 21 škol. Žáci luštili křížovku, doplňovali slova do textu, odpovídali na otázky aj. Děkujeme panu starostovi za odvoz na soutěž.
 
 

Poslední hodina plavání

 
V pátek 29. 3. 2019 žáci druhého a třetího ročníku absolvovali poslední hodinu plavání v tomto školním roce a za svou šikovnost a plavecké výkony obdrželi mokré vysvědčení.
 

 

Březen - měsíc knihy

 
Ve středu 27. 3. 2019 proběhla společná prezentace knih. Žáci 2. ročníku představili knihy Václava Čtvrtka a pro ostatní žáky si připravili knihu Křemílek a Vochomůrka a příběh Jak vařili šípkový čaj. Žáci 3. ročníku představili knihu D. Walliamse Babička drsňačka a České dějiny očima Psa 1. díl, který právě čtou. Žáci 5. ročníku představili knihu České dějiny očima Psa 2. díl, v obou těchto knihách čteme o českých dějinách - o Husitech, Janu Žižkovi, Jagelloncích...aj.
 
 

Návštěva předškoláků v naší škole

 
První jarní den nás u druháků navštívili předškoláci z MŠ Hlavnice a z MŠ Litultovice. První dvě vyučovací hodiny jsme se učili s předškoláky z Hlavnice. Namalovali jsme obrázky k písmenkům slova březen, hádali jsme hádanky od sluníčka, učesali jsme vlasy Jaru, kde jsme si vyzkoušeli měřit pravítkem. Po velké přestávce jsme přivítali předškoláky z Litultovic, kteří s námi vytvořili myšlenkovou mapu k jaru, přečetli obrázkové čtení s pomocí druháků a nakonec si také zahráli včelí pexeso. Doufáme, že se dětem u nás ve škole líbilo a budou se těšit do první třídy. 

Oslava prvního jarního dne

 
Žáci pátého ročníku oslavili první jarní den v hodinách anglického jazyka, kde si vyrobili a nakreslili jarní mini knížku a v hodinách výtvarné výchovy nakreslili a napsali mini projekt o čápovi bílém, který přiletěl v úterý na hnízdo ke škole.
Žáci 3. ročníku v hodině anglického jazyka poskládali domino s mláďátky a vyrobili si jednoduchou jarní mini knížku o jarních rostlinách. 
Žáci druhého ročníku oslavili první jarní den ve společnosti předškoláků z Litultovic a Hlavnice. Povídali si o jaru, vytvořili myšlenkovou mapu k jaru, zpívali písničky o jarních kytičkách, nakreslili jarní louku. Hlavním tématem byla včela, o které žáci získávali informace z encyklopedií, v matematice počítali včely v úlu, učili se, co je jejich práce, četli básničky o včelkách.

 

Přílet čápa na hnízdo

 
V úterý 19. 3. 2019 příchod jara oznámil svým příletem čáp, který dosedl na hnízdo u školy ve 14:45 hodin.
 

S krtečkem do první třídy

 

V úterý 5. března jsme se opět sešli s našimi budoucími prvňáčky s programem Krtek a jaro. Budoucí prvňáčci viděli pohádku, hledali cestu krtečka k zajíčkovi, nakreslili si kapičky vody, pomohli myšce najít v bludišti zajíčka a nakreslit velikonoční vajíčka, zahráli si pexeso a Čáp ztratil čepičku, zazpívali si písničku Prší, prší. Děti z mateřské školy navštíví ještě naši školu 21. 3. 2019 s paní učitelkou a zapojí se s našimi žáky do vyučování a 2. 4. 2019 se uvidíme u zápisu do 1. třídy.

FOZO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Krtecek_a_jaro_5.3.2019