Listopad 2018

 

Vánoční akademie

 

Vánoce v srdci Evropy

 
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se uskutečnila na zámku B již tradiční každoroční vánoční besídka školy, tentokrát pod názvem Vánoce v srdci Evropy. Žáci se představili pohádkami Hvězdář, O Mikešovi, Světové Vánoce, zatančili a zazpívali koledy, předvedli se hrou na flétničky. Celý měsíc listopad připravovali vánoční výstavku s městem, betlémem a prostřeným stolem s tradičními zvyky. Nechybělo ani občerstvení s dobrými koláčky a chlebíčky.
V pátek 30. 11. 2018 se naši žáci představili ještě jednou se svým programem dětem z MŠ a seniorům.
 Děkujeme všem za účast a přejeme krásné prožití vánočních svátků.
 
 
 

Vítání občánků městyse Litultovice

V sobotu 24. 11. 2018 se konalo v budově Obecního úřadu Litultovice tradiční Vítání nových občánků obce. Děti uvítaly i žákyně naší školy pásmem básniček a  zahrály k tomu na flétničky. 
 
 

Popelka ve SDZN v Opavě

 
Kdo by neznal českou pohádku Popelka, tentokrát ve zdařilé muzikálové verzi opavských herců v pátek 16. 11. 2018. Opavští herci dokázali oslovit i ty nejmenší diváky, které vtáhli do děje. Největší zážitek měli naši páťáci, Popelka se hledala v jejich lóži, Matěji Galusikovi chtěl princ Jaromír zkoušet střevíček a Václav Polák dostal od Popelky kuličky hrášku.
 

Soutěž ve ŠD

 
V měsíci listopadu se žáci třetího a pátého ročníku utkali v soutěži Česko, kde si ověřili své znalosti z historie i současnosti naší země. Nejvíce bodů nasbírali: Antoníbn Pavlíček, Zuzana Kristiánová z 3. ročníku a Vojtěch Hrubý, Jakub Mazur a Václav Polák z 5. ročníku. Gratulujeme.
 

S Krtečkem do první třídy

 
V úterý 6. 11. 2018 se konalo v naší škole již druhé setkání našich předškoláčků, tentokrát pod názvem " Krteček a vlaštovka". Děti sledovaly pohádku o krtečkovi a vlaštovce, zkoušely foukat a dokreslit podzimní listy, najít cestu z bludiště, vymodelovat ze švihadla a nakreslit vlaštovku, dokreslit dráty, tedy cviky k uvolnění ruky a držení tužky, za doprovodu klavíru proletět se jako vlaštovky a projít bludištěm. Za svou šikovnost obdržely sladkou odměnu.