červenec, srpen 2018

Opravy ve škole:
 
MALOVÁNÍ
Hned první den prázdnin přijeli malíři a vymylovali jídelnu a výdejnu ve škole. 
 
ÚPRAVA SPODNÍ TŘÍDY
Ve spodní třídě, kterou ke konci června ještě pomohli vystěhovat žáci a zaměstnanci městyse, bylo strženo obložení a linoleum. Dále pracovníci firmy Davida Nowického srovnali podlahu a opravili zdi.
 
 
CHODNÍK
Druhý týden v červenci zahájili zaměstnanci firmy Martina Krále opravu chodníku před školní budovou.