Duben 2019

 

Den mláďat 

V pátek 26. 4. 2019 jsme navštívili tradiční akci Střední zemědělské školy v Opavě pod názvem Den mláďat. Děti měly možnost se podívat na výstavu domácích zvířat doplněnou výstavou výtvarných prací žáků základních škol z opavska. Během dopoledne si mohly zasoutěžit, podívat se na výcvik policejních psů a ukázky práce policie, stejně tak i speciální techniku AČR. Za soutěže získaly lístečky, které pak proměnily za sladkosti. Všem se příjemně prožité dopoledne líbilo.
 

Hasík

Ve čtvrtek 25.4.2019 nás opět navštívili hasiči. Tentokrát se věnovali zkoušce úniku z hořící místnosti a jak upozornit hasiče, kde v domě se nacházejí. Tentokrát za odměnu dostali pexeso, kde si mohou zopakovat informace ze setkání s hasiči. 
 

Brigáda ke Dni Země

Hned po Velikonocích všichni žáci školy pomohli s úklidem naší obce, prošli trasu od bytovek ke hřbitovu a zpět polní cestou k lesu ke skále. Nestačili jsme se divit, co jsou lidé schopni všechno vyhodit do příkopy, pod keře nebo do lesa a pytle s odpadem se jen plnily. Děkujeme panu starostovi a pracovníkům obce, kteří nám do skály nachystali občerstvení. Brigádu žáci ukončili společným opékáním špekáčků.
 

 

Hasík

Ve středu 17.4.2019 naše druháky poprvé navštívili hasiči s projektem Hasík. Hasiči děti seznámili s tím, co všechno musí mít hasič, co dělat, když slyším houkačku hasičů, zjišťovali, zda děti vědí, kde je v jejich obci hasičárna. Nezapomněli také zopakovat telefonní čísla na záchranné složky a děti si vyzkoušely, že není tak jednoduché nahlásit požár. Nakonec si děti vyzkoušely, jak uhasit sebe nebo kamaráda.

 

Příroda v kostce

Žáci 3. ročníku soutěžili ve školní družině ve znalostní hře Příroda v kostce. Nejvíc bodů nasbírali: Jakub Mathias a Antonín Pavlíček. Gratulujeme.
 

Sběr papíru

Děkujeme všem rodičům, dětem a občanům, kteří se zapojili do sběru papíru. Výtěžek ze sběru papíru bude rozdělen mezi děti z mateřské  a základní školy a bude sloužit k nákupu hraček a pomůcek. Děkujeme.
 
 

Zápis do 1. třídy

V úterý 2. dubna přišli budoucí prvňáčci do naší školy k zápisu. Podle šipek prošli spolu s krtečkem cestu od krtečkova domečku, parkem, pohádkou, kolem domů, s kamarády až do školy. Na každé cestě bylo jedno stanoviště, ve kterém plnili dané úkoly. Provázející paní učitelky byly mile překvapeny znalostmi budoucích prvňáčků. Už se těšíme na jejich nástup do školy.