Květen 2019

 

Den dětí v naší škole

V pátek 31.5.2019 jsme pro naše žáky připravili zábavné dopoledne s výletem do Arboreta Nový Dvůr, kde jsme se prošli krásnou přírodou, navštívili jsme mini ZOO a paní učitelky si pro žáky připravily soutěže. Děti vyhledávaly přírodniny, zkoušely si je zapamatovat a také se snažili překročit pomyslnou řeku jako "jeden muž". Po návštěvě arboreta jsme se pěšky vydali do Jezdkovic, kde si děti opekly špekáčky, zahrály si fotbal a zaskotačily si na průlezkách. Celé dopoledne si vydařilo i s počasím. 
 

Mikroregion Hvozdnice

 
V sobotu 25. 5. 2019 se uskutečnilo již 4. setkání občanů, tentokrát v zámeckém parku v Litultovicích. Samotnému programu předcházela jízda speciálním vlakem s parní lokomotivou. Také žáci z dramatického kroužku, pod vedením p. učitelky Mgr. L. Seidlové, zahráli příběhy a pověsti z okolí Hvozdnice. Sportovní kroužek, pod vedením p. vychovatelky J. Sklepkové, se zařadili svým tancem Waka waka mezi ostatní účinkující v bohatém kulturním programu. Děkujeme p. Leifertovi za zapůjčení dresů a všem rodičům, kteří zajišťovali přivezení a odvoz dětí na vystoupení. 
 

Matematika v kostce 

Žáci 3. ročníku se ve školní družině zapojili do soutěže pozornosti Matematika v kostce. Nejvíce bodů nasbíral A. Pavlíček, S. Böhm a T. Kalus. Gratulujeme.
 

Školní výlet žáků z 5. ročníku do Prahy

 
V pondělí 6. 5. 2019 žáci 5. ročníku jeli na dvoudenní školní výlet do Prahy. Navštívili Pražský hrad s prohlídkou chrámu sv. Víta, Zlatou uličku, Nerudovu ulici, prošli Prašnou bránu a Karlův most. Výhled na Prahu pozorovali z Petřínské rozhledny a zasmáli se v zrcadlovém bludišti. Vyzkoušeli si jízdu metrem, tramvají i lanovkou na Petřín. Druhý den srovnávali minulost a současnost v Národním technickém muzeu, prošli se Staroměstským a Václavským náměstím a relaxovali v Domě hraček. Plni zážitků se vrátili v úterý 7. 5. 2019 ve 20:00 hodin.