Duben 2022

 

Zážitkový stan VESMÍR

 
V úterý 26. 4. 2022 se žáci naší školy i děti MŠ po skupinkách sešly ve sportovní hale v Litultovicích, kde byl pro ně připravený program o vesmíru a okolních planetách. Program byl přizpůsobený každé věkové skupině. Po videoprogramu v Zážitkovém stanu si děti ještě i zahrály na Slunce a planety, které obíhají okolo něj. Do hodin prvouky a přírodovědy vyučující dostali pracovní listy pro děti na zopakování.
 

Vítání nových občánků obce

 

V sobotu 23. 4. 2022 se v budově OÚ v Litultovicích sešli rodiče nově narozených děti s panem starostou Janem Birgusem. Pan starosta slavnostně přivítal děti mezi občany městyse Litultovice. Malé přání v podobě pásma básní si jako uvítání pro budoucí kamarády připravili i žáci prvního a třetího ročníku naší školy.

 

Den Mláďat

 
V pátek 22. 4. 2022 jsme oslavili Den Země návštěvou Dne mláďat na Školním statku v Opavě. Děti si prošly výstavu domácích zvířat a jejich mláďat, podívaly se na ukázku výcviku koní a psů. Kromě soutěží, za které dostávali sladké odměny, jsme si ještě prohlédli vybavení a techniku Policie, AČR a hasičů.
 

Sběr starého papíru

 
Ve dnech od 8. do 11. dubna vyhlásila naše škola sběr starého papíru. Všem, kteří papír odevzdali, děkujeme, během víkendu se podařilo naplnit celý kontejner.
Peníze ze sběru využijí opět děti naší školy.

 

Zápis do 1. třídy

 
V úterý 5. dubna 2022 byl na naší škole zápis do první třídy. K zápisu přišlo 24 dětí se svými zákonnými rodiči. Některým z nich bylo již vydáno rozhodnutí o přijetí. 
 
Děti si vyzkoušely dojít s  Maxipsem Fíkem do školy přes les, kde poznávaly zvířátka, opatrně prošli městem, kde nám ukázaly, jak umí poznávat slabiky a začáteční písmena. Cesta byla krkolomná, protože vedla přes úzkou lávku. Ve škole s Fíkem musely být pozorné, umět spočítat geometrické tvary, povyprávět pohádku a ukázaly učitelkám své umění přednesu. Na závěr nakreslily tatínka od Áji, kterého měl Fík moc rád. 
 
Mnohé děti předvedly skvělé výkony, za které děkujeme přípravě nejen svých rodičů, ale hlavně paním učitelkám z mateřských škol.