Říjen 2021

 

Drakiáda

 
 
 
 

Olympijský víceboj

Tak jako minulý rok se i letos žáci naší školy zapojili do olympijského víceboje pořádaného společností Sazka a.s. Víceboj se skládá z celkem 8 disciplín, z nichž každá testuje odlišné schopnosti a předpoklady žáka. Děti se mohou těšit na široké spektrum cviků prověřující jejich sílu, hbitost a vytrvalost. Své dovednosti tak mohou porovnat například v hodu medicinbalem, vytrvalostním běhu na 500 metrů nebo v běhu rychlostním.

 

Zprávy ze školní družiny

Školní rok 2021/2022 nás uvítal teplým a slunným počasím. Začátky školní družiny probíhaly v duchu soutěžním. Mladší žáci s oblibou poměřovali své síly v točení s kruhy, skákáním přes švihadla nebo tanci, starší pak ve vybíjené nebo stolním fotbale.

Zájmové kroužky

Měsíc říjen započal znovuotevřením zájmových kroužků. Děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat kroužek sportovní, který je zaměřený zejména na kopanou a florbal, dále pak kroužek hudební, tvořivý, přírodovědný, kroužek náboženství a kroužek počítačový.

 

Drakiáda

Konečně jsme se dočkali a po 4 dnech bezvětří jsme v pátek 15. 10. vyrazili pouštět draky. Draci se proháněli po obloze  nad Litultovicemi, žáci si vzájemně pomáhali,  za což si všichni zasloužili sladkou odměnu.