Květen 2022

 

Výtvarná soutěž školních družin Mňam, mňam, mňamky

 
Ve výtvarné soutěži školních družin se umístila na 2. místě v kategorii 3.a 4. třída Elen Kaňáková, 2. místo také obsadil Václav Kovalčík v kategorii 5. třída. Gratulujeme. Předání cen proběhne 8. 6. 2022 v 9:00 hodin v obchodním centru Breda - Weinstein, kde žáci obdrží diplomy a ceny.
 

Soutěž v jazyce anglickém a vlastivědě v ZŠ Slavkov

 

V úterý 10.5.2022 pořádala ZŠ Slavkov soutěž v anglickém jazyce a vlastivědě. Z naší školy se zúčastnila 2 trojčlenná družstva z 5. třídy. V angličtině soutěžili ve slovní zásobě, ale také gramatice, dále také v poslechu. Ve vlastivědě si vyzkoušeli, co vše znají o naší zemi, jak se umí orientovat na mapě a také jak umí pracovat s buzolou. Našim žákům se dařilo, jelikož v angličtině skončili na krásném 3. místě a ve vlastivědě se umístili dokonce na 2. místě. Všem soutěžícím moc gratulujeme.