Květen 2022

 

Den dětí pro předškoláky

 
V úterý 31.5.2022 jsme k nám do školy pozvali naše nově přijaté budoucí prvňáčky. Žáci 5. ročníku pro tyto děti připravili soutěže, u kterých jim pak také pomáhali. Budoucí prvňáčci si s Maxipsem Fíkem vyzkoušeli skok do dálky s odměnou, sledovali trasu pomocí ukazatelů, zkusili si chůzi s velkou nohou, hledali správné stíny hraček, prošli překážkovou dráhu a také balancovali s velkým nákladem. Odměnou jim byly nálepky na soutěžní kartu a samozřejmě odměna ve formě drobného dárečku. 
 

Školní discoples

 
V sobotu 21.5.2022 proběhl v Kulturním domě Hlavnice Školní discoples, pořádaný Klubem rodičů. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení i pozoruhodný program. Z počátku večera vystoupili svěřenci tanečního mistra Přemysla Hladíka se svou ukázkou latinskoamerických tanců poté mohli účastníci se zatajeným dechem obdivovat bojový um opavských taekwondistů. Celý večer byl doprovázen výběrem hudby DJ Pavla Šindláře. S úderem půlnoci proběhlo slosování tomboly o hodnotné ceny. Děkujeme všem zúčastněným, vystupujícím umělcům i sportovcům, hudebnímu doprovodu a především sponzorům, organizátorům z řad rodičů i zaměstnanců ZŠ Litultovice a všem, kteří přispěli k realizaci discoplesu. Výtěžek akce byl věnován na školní potřeby žáků ZŠ Litultovice.
 

Vyhodnocení výtvarné soutěže PO očima dětí

 
Ve výtvarné soutěži PO očima dětí se na 1. místě umístila Elen Kaňáková z 3. ročníku, Tomáš Albert z 1. ročníku obsadil 3. místo. Vyhodnocení a předání cen proběhne ve škole. Gratulujeme.
 

Výtvarná soutěž školních družin Mňam, mňam, mňamky

 
Ve výtvarné soutěži školních družin se umístila na 2. místě v kategorii Elen Kaňáková z 3. ročníku, 2. místo také obsadil Václav Kovalčík z 5. ročníku. Gratulujeme. 
 

Soutěž v jazyce anglickém a vlastivědě v ZŠ Slavkov

 

V úterý 10.5.2022 pořádala ZŠ Slavkov soutěž v anglickém jazyce a vlastivědě. Z naší školy se zúčastnila 2 trojčlenná družstva z 5. třídy. V angličtině soutěžili ve slovní zásobě, ale také gramatice, dále také v poslechu. Ve vlastivědě si vyzkoušeli, co vše znají o naší zemi, jak se umí orientovat na mapě a také jak umí pracovat s buzolou. Našim žákům se dařilo, jelikož v angličtině skončili na krásném 3. místě a ve vlastivědě se umístili dokonce na 2. místě. Všem soutěžícím moc gratulujeme.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Kveten_ruzne/