Březen 2022

 

Oslava Dne učitelů

 
V pondělí 28. 3. 2022 se vyučovacích hodin ve třetím ročníku ujali žáci, kteří si připravili jednotlivé hodiny. V hodině anglického jazyka se opakovalo již probrané učivo, žáci četli texty My friend is a monster, psali opakovací věty, zpívali velikonoční písničky a hráli hru z učebnice, vyzkoušeli si, že není jednoduché se připravit do hodiny a udržet pozornost ostatních žáků.
Žáci pátého ročníku si vyzkoušeli celodenní školu hrou, kdy se v hodinách věnovali různým výukovým soutěžím, luštili křížovku se zájmeny, v matematice proskákali matematický kvíz a ve čtení využili také počítačovou techniku, kde soutěžili ve čtenářském kvízu. 
Také žáci prvního ročníku si vyzkoušeli jaké je to být učitelem.Během dopoledne si tuto roli postupně předávali a vymýšleli pro ostatní zajímavé činnosti.
 
 
 

Setkání s budoucími prvňáky

 
V úterý 22. března se uskutečnilo setkání budoucích prvňáků a beseda s jejich rodiči pod názvem NEBOJME SE ZÁPISU. Na setkání přišlo 15 dětí, které si vyzkoušely práci ve škole. Jednotlivými úkoly je provázel Maxipes Fík. Děti pro něj postavily boudu z geometrických tvarů, ukázaly, jak umí pracovat s tužkou, když malovali na domeček střešní tašky, podle obrázků poznaly, koho na cestě světem potkal a také si poslechly kousek pohádky o Fíkovi. Všechny děti si za pěknou práci odnesli sladkou odměnu.
 
 
V úterý 22. března se uskutečnila beseda s rodiči budoucích prvňáků pod názvem NEBOJME SE ZÁPISU
 
 
 
 

Oslava prvního jarního dne ve škole

 
V pondělí 21. března 2022 žáci 3. a 5. ročníku oslavovali příchod jara, oblékli si jarní trička s motivy sluníčka a kytiček a jarních barev, pracovali ve skupinách na myšlenkové mapě, první skupina předávala informace v českém jazyce a druhá skupina v anglickém jazyce. Zazpívali jsme si písničku Vozilo se na jaře, přednášeli básničky o jarních kytičkách - fialka, petrklíč, sněženka. V anglickém jazyce jsme k nim přidali  říkanku Easter bunny a dvě písničky: Here comes a How many eggs, vybarvili, nastříhali a poskládali domino. Nezapomněli jsme ani na krásnou jarní výzdobu třídy. Páťáci v jazyce českém luštili vyhledáváním chyb název jarní rostliny, vytvořili myšlenkovou mapu na téma jaro, četli si zajímavosti o jaru. V matematice řešili úlohy o počtu dní jara, pomocí příkladů a jejich výsledků spojovali názvy ptáků a jejich vyobrazení. Žáci první třídy si povídali o novém ročním období, naučili se pěknou jarní básničku a vyrobili jarní květináč, do kterého si před Velikonocemi zasejí obilí.Jaro na naší škole tedy začalo velmi pěkně.

Matematický klokánek

 
V pátek 18. března se žáci třetího a pátého ročníku zapojili do celostátní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Třeťáci v kategorii cvrček dosáhli velmi pěkných úspěchů. Nejlepší výsledek Martin (76 bodů) Sabina (64 bodů) a Tobiáš (54 bodů). Páťáci v kategorii Klokánek také dosáhli pěkných výsledků. Jan (83 bodů), Václav (77 bodů) Veronika (76 bodů) 

 
 

Návštěva předškoláků MŠ Litultovice

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se na naše prvňáčky přišly podívat děti a paní učitelky z MŠ Litultovice. Prvňáčci menším kamarádům přečetli úryvky ze Slabikáře, ukázali jak umí počítat a soutěžit. Do školních činností pak zapojili i děti ze školky, které počítaly na tabuli, určovaly slabiky a hlásky ve slovech. Na závěr si všechny děti zopakovaly jarní květiny a poskládaly některé z nich jako puzzle.
 

Knihovna Litultovice

 
Březen je měsíc knihy, paní knihovnice Terezka Chovancová si pro naše žáčky připravila pěkný program. Žáci prvního a třetího ročníku se zabývali pohádkami a ve dvojicích podle indicií hádali název pohádek, spojovali pohádkové postavy, vyprávěli, co čtou a které knihy je zajímají a prohlédli si knihovnu, hledali autory jako např. B. Němcová, K. J. Erben, J. Krafiát, V. Čtvrtek. Od paní knihovnice všichni dostali Desatero malého čtenáře a sladkou odměnu, na oplátku žáci předali kreslené ilustrace Pohádek od K. J. Erbena a B. Němcové. Pro pátý ročník si paní knihovnice připravila text o spisovateli pohádek, kterému se v počítači všechny pohádky popletly. Podle čteného textu pak žáci odpovídali na otázky, luštili šifrovanou zprávu, tvořili pohádkové dvojice a také si přečetli úryvek z knihy Bylo nás pět. Jako odměnu za práci v knihovně dostali všichni sladkou odměnu a záložku do knihy. V nové knihovně se nám moc líbilo.
 
 

Bruntálský zámek

 

Ve čtvrtek 3.3.2022 jsme se z důvodu odstávky elektřiny vydali na zámek v Bruntále, kde byl pro žáky připraven pěkný program. Žáci 1. a 3. ročníku zhlédli přednášku o řemeslech bruntálského regionu. Žáci se seznámili s tradičními řemesly jako např. bednář, perníkář, truhlář, rukavičkář, hrnčíř....atd. Vyzkoušeli si, jak byla dříve těžká žehlička, některé pomůcky si mohli ohmatat, přivonět, vyzkoušet práci kováře. Nakonec jsme obdrželi pracovní listy s křížovkami, osmisměrkami a hádankami. 

Žáci 5. ročníku pracovali s tablety ve Smart expozici Přírody, kde se dozvěděli různé informace o jesenické přírodě. Pomocí tabletů si dokázali zhmotnit různé živočichy a dokonce si vyzkoušeli také virtuální brýle. Všichni žáci absolvovali komentovanou prohlídku zámku. Výukový výlet jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/FOTO_vylet_Bruntal_3.3.2022/