Září 2021

 
Pohádková stezka
 
V pondělí 20. 9. 2021 si žáci naší školy ve smíšených skupinkách  prošli stezku plnou pohádek s vědomostními úkoly i úkoly zručnosti. Podepisovali se na pergamen, házeli kroužky na cíl, určovali a třídili kukuřici, rýži, čočku, hrách, obilí, skládali puzzle, pojmenovávali druhy počasí, hledali majitele uší podle útržků obrázků. Pohádková stezka končila na školní zahradě, kde byl ukrytý poklad.
 
 
T - mobile běh
 
Ve středu 8. září 2021 se naši žáci zúčastnili každoročního T - mobile běhu na 500m. Nejrychlejší časy zaběhli z 1. ročníku: Martin Ondráček, Dominik Kotala a Tomáš Albert, ze 3. ročníku: Jan Chmel, Martin Čala, Tobiáš Gregořica a z 5. ročníku:Lukáš Matýsek, Erik Konečný a Adam John. Gratulujeme.
 
Sklizeň úrody na školní zahradě
 
Žáci třetího ročníku v těchto dnech sklízejí mrkev, kterou na jaře zaseli, je mimořádně veliká, zdravá a moc dobrá. Se svými výpěstky se podělili se všemi žáky ve škole. Mrkev mají ke svačině dopoledne i odpoledne ve školní družině, ochutnávají také jablka ze školní zahrady. Polévku si dochutili pažitkou. Naši páťáci pleli záhony s okrasnými keři, květinami a bylinkami.
 
Focení prvňáků 
 
Zahájení školního roku 2021/2022
 
1. září 2021 paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková přivítala prvňáčky s rodiči a žáky třetího a pátého ročníku netradičně na školní zahradě. Žáci třetího ročníku vystoupili s krátkým kulturním programem. Pan starosta ing. Jan Birgus a také starosta Hlavnice, Bc. pan Aleš Salibor popřáli žákům hodně úspěchů v tomto školním roce. Prvňáčky předala a popřála jim také paní učitelka Sára Rusinská z MŠ Litultovice.