Březen 2023

 

Výtvarná soutěž UFO

V úterý 28. 3. 2023 v obchodním centru Breda byl  naší žákyni 4. ročníku Lucii Kořínkové předán diplom a odměny za 2. místo ve výtvarné soutěži UFO, současně proběhla i vernisáž výstavy. Výstava je nainstalována v obchodním centru Breda od 28. 3. do 16. 4. 2023. Přijďte se podívat na všechny vystavené výtvarné práce. Soutěže se zúčastnilo 22 školních družin. Blahopřejeme.

Jan Amos Komenský

28. března 2023 si žáci 4. ročníku připravili vyučovací hodiny k svátku Dne učitelů. Pod jejich režií probíhaly hodiny českého jazyka, matematiky, slohu, vlastivědy a výtvarné výchovy.  Svými referáty si připomněli učitele národů Jana Amose Komenského, společně si přečetli z knihy Moje první čtení pro školáky o životě a díle J. A. Komenského, v hodinách výtvarné výchovy nakreslili svou třídu a z výkresů si udělali malou výstavu.
 
 

Beseda s hasiči - Hasík

6.3.2023
Hned v pondělí po prázdninách nás do 2. třídy přišel navštívit Hasík, tedy členové Hasičské organizace Opava, paní Bc.Lucie Čermínová a pan Václav Polák. Zábavnou formou s dětmi nacvičili jak se zachovat v případě vypuknutí požáru, co dělat při ohrožení vlastního zdraví a popálení nebo jak přivolat pomoc. Za prokázané znalosti a dovednosti děti odměnili nálepkami a malými dárky. Všem se beseda moc líbila a děti se těší na její pokračování.
 

Druhá beseda s hasiči

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 se na naše druháčky přišli hasiči - paní Lucie Čermínová a pan Václav Polák - podívat znovu. Pokračovali v besedě o správném chování při možném požáru v domě, místnosti. Děti si samy zkusily co by měly v takové situaci udělat, jak se zachovat. Opět si mohly půjčit postavičky dráčka Hasíka. Na závěr dostaly mnoho pěkných dárečků k probranému tématu, aby si mohly vše připomenout i při hře doma. Děkujeme za velmi pěknou besedu!