Leden 2023

Předávání pololetního vysvědčení a karneval

V úterý 31.1.2023 jsme ve škole předali pololetní vysvědčení. Každý si tak mohl zhodnotit, co ještě potřebuje zlepšit a v čem je dobrý. Také byli vyhodnoceni a oceněni nejlepší sběrači starého papíru, kaštanů a žaludů. Každý se nějakým způsobem celé pololetí snažil pracovat a tak si všichni zasloužili odměnu ve formě karnevalu. Všichni si poctivě připravili masku a pustili se do maškarního reje. Paní vychovatelka Jana Sklepková pro děti připravila spoustu soutěží a odměn. Děti se velmi dobře bavily a to nejen v rámci výuky, ale také pokračovaly ve školní družině. Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole dařilo alespoň tak, jako celé první pololetí.