Listopad 2022

 

1. adventní pondělí

 V pondělí 28.11.2022 jsme se celá škola sešli u příležitosti zapálení první adventní svíčky v naší škole. Děti se na Vánoce velmi těší a tak jsme si vytvořili do každé třídy adventní kalendář. Každý žák složil jednu obálku, kterou si vánočně ozdobil. Paní učitelka jim tam pak vložila překvapení, které čeká na otevření každý školní den až do vánočních prázdnin.

 

Zpívání u zámku

V neděli 27. 11. 2022  děti naší školy, které bydlí v Litultovicích, přišly oslavit společně s ostatními občany první rozsvícení vánočního stromku a zapálení 1. adventní svíce. Děti ve škole přispěly i k výzdobě stromečku, vyrobily ozdoby. Připravily si také pásmo básniček, které doplnily hrou na flétničky. Za pěkné vystoupení dostaly sladkou odměnu.

 

Den Slabikáře

V pátek 18.11.2022 proběhla v 1. třídě Slavnost slabikáře. Děti čekala první opravdová školní kniha, ke které museli posbírat 5 klíčů. Každý klíč získaly po splnění úkolu. Přiřazovaly obrázky k písmenům, dopisovaly slabiky, četly psací písmena v duze, kterou si namalovaly na tabuli a zkusily vyřešit křížovku. Naštěstí se všem dětem podařily všechny klíče posbírat a dostat se tak ke svému slabikáři.

 

Návštěva knihovny

V pátek 18. 11. 2022 jsme navštívili místní knihovnu, kde nás přivítala paní T. Chovancová se sestrou a obě pro nás připravily povídání k Mikuláši, žáci doplnili křížovku, paní knihovnice si ověřila pokroky ve čtení, přečetla nám zajímavosti o Mikuláši, žáci si vyrobili z papíru a vaty Mikuláše, odměnou jim byl mikulášský balíček s dobrotkami, za který knihovně moc děkujeme. Žáci do knihovny také donesli své výkresy, kde ztvárnili svého literárního hrdinu ze své oblíbené knihy.