Květen 2023

 

Pasování na čtenáře

Naši prvňáčci se již naučili všechna písmena, která mají v první třídě znát, takže mohli být pasováni na čtenáře. Nádherné pasování na čtenáře pro nás připravili v knihovně. Děti si zkusily ve skupinkách vyhledat určitou knihu v policích knihovny, vyluštily slovo, které je vedlo k námětu připravené pohádky, každý se předvedl se svými čtenářskými dovednostmi a pak už zbývalo jen přečíst slib čtenáře a nechat se pasovat. Všichni pasovaní čtenáři si odnesli, jako památku na tento den, krásnou knihu. Za úžasnou přípravu tohoto pasování moc děkujeme paní Báře Kleinové. 

Koncert kroužku flétny

V rámci posledního kroužku flétny jsme v pondělí 29.5.2023 pro školní družinu uspořádali malý koncert. Každý si pro koncert vybral jednu písničku, kterou uměl velmi pěkně a tu pak na koncertu předvedl. Posluchači byli pozorní a každého ocenili potleskem. 

Beseda Tonda Obal

Ve čtvrtek 25.5.2023 proběhla na naší škole beseda zvaná Tonda obal. Žáci si zde upevňovali své dosavadní znalosti o třídění odpadu a ti menší se také poučili, kam např. s rozbitým keramickým talířem, vyřazenou pneumatikou nebo nepoužívanými CD. Podívali se na krátké ukázky ze skládky směsného odpadu a z třídičky starého papíru. Všichni si pak své získané znalosti ověřili při vkládání obrázků různých odpadů do konkrétních popelnic. Za svou šikovnost byli odměněni.