Duben 2023

 

Sadařova stezka

Ve středu 26.4.2023 jsme navštívili firmu Vitaminátor v Sosnové. Seznámili jsme se s tím, co firma vyrábí a jakým způsobem, podívali jsme se na hospodářská zvířata. Dokonce jsme viděli týden stará selátka. Pak jsme pokračovali do sadu jabloní, kde nás čekala Sadařova stezka plná úkolů o rostlinách, živočiších a zemědělství. Stezka vedla také kolem rybníků a lanového centra, kde se děti pořádně vyřádily. Ke konci cesty nás čekal táborák a opékání špekáčků. V cíli, pro každého, firma Vitaminátor připravila kelímek výborné ovocné šťávy. I přes chladno byl výlet velmi pěkný.

 

Divadelní představení Popelka

V úterý 18. dubna 2023 jsme se slavnostně oblékli a navštívili jsme Slezské divadlo v Opavě. Na programu byl muzikál Popelka. Jelikož jsme seděli v prvních řadách, měli jsme představení z první ruky. Děti si tak mohly plácnout se skřítkem nebo dostaly od kouzelné víly zrníčko hrachu. V muzikálu zazněly také krásné melodie. Představení se nám moc líbilo.


Ukliďme Česko

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ V úterý 11. dubna se naši žáci spolu s pedagogy a panem starostou zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko. V  8 hodin se školáci, vyzbrojeni pytli na odpadky a vůlí vyčistit přírodu, vydali po stopách černých skládek. Jednotlivé sběračské skupiny zamířily různými směry po okolí Litultovic, aby se vypořádali s odpadky.

Za odměnu pan starosta přivezl špekáčky. Žáci si je opekli na ohni, který připravili pracovníci městyse.


Akce Ukliďme Česko probíhá již desátým rokem a zapojí se do ní celá Česká republika.

 

Návštěva Slezského muzea v Opavě

V úterý 4. dubna 2023 jsme pro všechny děti naší školy zorganizovali návštěvu Slezského muzea v Opavě, spojenou s krátkou procházkou městem. Hned ráno jsme prošli centrem města, děti se podívaly na Hlásku, Slezské divadlo a Ostrožnou ulicí jsme se dostali do parku a k Ptačímu vrchu. Pak okolo Městské knihovny v Opavě až k budově muzea. 
Děti se rozdělily do dvou skupin tak, ať si vše mohou prohléhnout. Mezitím, co se první skupina vydala na obhlídku expozic, děti druhé skupiny si s mladou paní průvodkyní povídaly o tradicích, zvycích a jednotlivých dnech Velikonoc. Na závěr si vyrobily malované zajíčky. Pak se obě skupinky vyměnily.
Dětem dopoledne rychle uběhlo a všem se program moc líbil.