Červenec, srpen 2023

 
Během prázdnin městys Litultovice zahájil práci na nové čističce odpadních vod. Výkop a vložení nové čističky trvalo pouhé 3 dny. Problémy nastaly se zapojením a přívodem elektřiny. Dále se musí dokončit úpravy terénu a postavit nový plot a nová vrata. DĚKUJEME!!!