Říjen 2022

Halloweenské učení

Poslední den měsíce října - 31. 10. - se naši žáci změnili v příšerky, strašidla, kostlivce, čarodějnice a kouzelníky. Celé dopoledne probíhalo vyučování v maskách jako v čarodějné škole. Žáci 2. třídy plnili kouzelné úkoly a na konci dne získali výuční čarodějnický list Kouzelník 2. třídy. Také žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka a hudební výchovy zpívali a tančili halloweenské písničky, procvičovali slovíčka, vyzkoušeli si znalostní kvíz - Kdo jsem já?, vyrobili si kornout a dýni z papíru na sladké odměny a poskládali domino. Žáci 1. ročníku si povídali o rozdílech Dušiček a Halloweenu, při čtení odhalovali znaky Halloweenu, hráli strašidelné bingo, skládali slova z písmen ukrytých v duchovi, v matematice psali a dotvářeli strašidelná čísla, vytvořili si jednoduchou halloweenskou ozdobu ducha. Všechny děti si dopoledne užily. 

Foto Halloween 2022 zslitultovice.rajce.idnes.cz/Hallowen_31.10.2022/


Více zde: https://www.zslitultovice.cz/dokumentace/projekty/duhovy-svet-deti/

 

Výtvarná soutěž Barevný podzim

Také v letošním školním roce se naši žáci zapojují do různých výtvarných soutěží. Tentokrát vytvořili práce do soutěže Barevný podzim. Moc se jim povedly a držíme palce, aby se mezi zaslanými pracemi i skvěle umístily.
 

Podzimníčci

Opět nastal podzim a to v naší škole znamená nejen Drakiádu, ale také výrobu a výstavu Podzimníčků na školní zahradě. Žáci všech ročníků si do školy přinesli přírodniny a z nich v hodinách pracovního vyučování vytvořili Podzimníčky. Ty si pak vystavili na školní zahradě, kam se na ně během víkendu mohli přijít podívat rodiče, ale i ostatní občané Litultovic.
 

Plavání

Všichni žáci naší školy v tomto školním roce v rámci tělesné výchovy navštěvují kurzy plavání v Městských lázních v Opavě. V 10-ti lekcích od 7. 9. do 23. 11. 2022 projdou výukou plavání pod odborným vedením instruktorů Plavecké školy Opava. Děti jsou rozděleny do 4 skupin podle úrovně plaveckých dovedností. Děti se na plavání těší a už teď jsou u mnohých vidět velké pokroky.
 

Vyhodnocení soutěže v hodu do dálky (házej jako Bára - 2022)

V měsíci říjnu proběhlo vyhodnocení soutěže v hodu míčkem Házej jako Bára. Nejlepší výkon  měl Jan Chmel, který kromě jiných odměn dostal i medaili. Ostatní vyhodnocení dostali sladkou odměnu, nálepky a pozvánky na závody.

Drakiáda

V pátek 7. 10. 2022 jsme pro naše žáky uspořádali každoroční podzimní soutěž v pouštění draků – Drakiádu. Počasí bylo sice slunečné, bohužel příliš nefoukal vítr. Přesto se dětem soutěž líbila, některým se podařilo dostat draky i vysoko na oblohu. Důležité bylo, že všechny děti měly ze soutěže radost a zasportovaly si na čerstvém vzduchu. Za snahu i sportovní úspěchy svých draků dostali všichni sladkou odměnu.

zslitultovice.rajce.idnes.cz/Drakiada_2022/

 

Vyhodnocení sběru starého papíru,kaštanů a žaludů

Ve dnech od 26. do 29. září 2022 naše škola pořádala Sběr starého papíru. Děkujeme všem občanům a rodičům dětí, kteří nám pomohli nasbírat vrchovatý kontejner. Ještě i nyní stále probíhá sběr kaštanů a žaludů. Výtěžek z obou akcí bude použit pro žáky naší školy na odměny a výlety.