Červen 2023

V pátek 30. 6. 2023 jsme ukončili školní rok 2022/2023 na zahradě u školy. Vysvědčení byla slavnostně předána třídními učitelkami jednotlivých tříd. Žáci byli odměněni za práci, snahu a píli ve druhém pololetí.  Pan starosta, ing. Jan Birgus, předal ceny za sběr jedlých olejů, nechybělo ani vyhodnocení sběru papíru a výtvarné soutěže Fondu ohrožených dětí.

Pro naše prvňáčky to bylo první velké vysvědčení
 

Školní výlet do ZOO v Ostravě

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 se všichni žáci jeli podívat do Zoo v Ostravě. Kromě prohlídky celého areálu pro ně byly připraveny dva výukové programy. Menší děti si poslechly zajímavosti o slonech, pro starší děti byl připraven program Ze života zvířat. Oba byly velmi zajímavé a pro děti poutavě připravené a prezentované. Děti se také projely vláčkem a unavené dorazily domů.

 

Výlet za zvířátky do Dolních Životic

 
V rámci výuky se žáci zašli podívat na zvířátka chovaná na statku v Dolních Životicích.  Viděli kozy domácí, chov emu a divokých prasat. Vyprávěli si o jejich chovu, o jejich životě v přírodě a různé jiné zajímavosti o těchto zvířatech. Nakonec jim natrhali trávu, aby jim trochu přilepšili.

Focení žáků

V pondělí 5.6. se fotily žákovské kolektivy a někteří žáci se nechali umělecky vyfotografovat samostatně i v menších skupinkách.

 

Úspěch našich žáků ve výtvarné soutěži

Všichni žáci čtvrtého ročníku se zapojili do výtvarné soutěže "Obrázek, který udělá radost hned dvakrát" a podpořili tak projekt Klokánek. Fond ohrožených dětí ze všech prací vybral obrázky od E. Kaňakové, S. Hipschové, L. Albertové a T. Gregořici do kalendáře FOD pro rok 2024. Žáci obdrží na konci školního roku krásné odměny a v měsíci září až říjen kalendáře se všemi výtvarnými pracemi z více jak 40 škol, školek a výtvarných kroužků. Gratulujeme.
 

DEN DĚTÍ 

Ve čtvrtek 1. 6. 2023 se v zámeckém parku konal Den dětí. Naši čtvrťáci dohlíželi na jednotlivých stanovištích na zdárný průběh. Žáci soutěžili ve zručnosti a obratnosti, společně nakreslili křídami obraz, soutěžilo se také ve družstvech v nových hrách Stavitelé a bořitelé a v další nové hře Brány. Vystřídali se také na průlezkách, které park naskýtal. Po příchodu do školy na ně čekaly nové venkovní deskové hry. Za soutěže všichni dostali odměny, ve škole dobrý oběd a po obědě nanuk. Sportu zdar!