Duhový svět dětí

Září
- žáci 4. ročníku v hodinách čtení si vyprávěli o barvách podzimu, jak a kdy vzniká duha
- žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili duhu a svoje nejoblíbenější místo, činnost nebo sport
- žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy se zapojili do výtvarné soutěže Barevný podzim
- žáci 1. ročníku si vytvořili duhový plánek naší školy, každé místnosti přidělili jednu barvu duhy
- žáci 1. ročníku si připomenuli první podzimní den, pomocí písmen a listů vytvořili účes a oblečení pro Podzim, vykládali si o podzimním počasí a vyzkoušeli si napsat dešťové kapky
- žáci 4. ročníku si připomněli státní svátek Den české státnosti, poslouchali příběh sv. Václava, pojmenovávali stavby v Praze, které souvisí se jménem Václav, napsali jednoduchý kvíz
- žáci 1. ročníku vybarvovali svatého Václava podle písmenek, četli, co vše mohl mít sv. Václav, porovnávali vojsko podle pověsti, poskládali si koně, na kterém mohl jezdit sv. Václav a četli písmena, která se ztratila na české vlajce