Duhový svět dětí

Leden
- žáci 4. ročníku si v hodinách výtvarné výchovy a čtení přečetli příběh tří králů, vyplnili pracovní list, nakreslili betlém, dokončili výrobu papírového betlému a zahráli si tříkrálový příběh Kašpara, Melichara a Baltazara
- žáci 1. ročníku se seznámili s vyprávěním o třech králech, bloudili slovním bludištěm za betlémskou hvězdou, počítali dárky, které dostal Ježíšek a také si tři krále zkusili nakreslit podle předlohy
 
 
Prosinec
- žáci 4. ročníku si připomněli svátek sv. Barbory, její příběh a tradice v trhání barborek
- každá třída si vytvořila obálky do adventního kalendáře a každý pracovní den si otevřeli jednu obálku, kde nalezli jednu postavičku z betléma. Během prosince si každá třída vytvořila svůj betlém.
- všichni žáci oslavili svátek sv. Mikuláše, seznámili se s jeho životem, vyzkoušeli si znalostní kvíz, odměnou jim byly  mikulášské balíčky
- všichni žáci se zúčastnili na 3. adventní neděli v obci vánočního koledování
- všichni žáci si připomněli svátek sv. Lucie
- všichni žáci navštívili vánoční program na zámku v Raduni, kde porovnávali zvyky dříve a dnes, prohlédli si vánočně nazdobené interiéry panstva, služebnictva i dětí, ozdobené vánoční stromy, slavnostně prostřené tabule, hádali podle vůně druhy koření a ve hmoždíři si je zkusili rozdrtit
- žáci 1. ročníku počítali cukroví, ozdoby na vánočním stromečku, zdobili papírový stromeček baňkami se slovy, četli si o Vánocích u Rumcajse, vyprávěli si, jak slaví Vánoce doma, tvořili vánoční stromeček z papíru
 
Listopad
- žáci čtvrtého ročníku si připravili, v pátek 11. listopadu na svátek sv. Martina, referáty ze života sv. Martina, přečetli legendu o sv. Martinovi, pranostiky, vykládali si o slavnostním jídle, pití a pečení a popřáli našemu Martinovi k jeho svátku
- žáci 1. ročníku si připomněli pranostiku o sv. Martinovi, seznámili se s legendou o sv. Martinovi, hledali podkovy koně sv. Martina, četli slabiky na sněhových vločkách, počítali prodané husy v obchodě a také si vyrobili sv. Martina na bílém koni.
- žáci 2. ročníku si povídali o svátku svatého Martina, vyrobili si husu a ve výtvarné výchově i koně svatého Martina
- žáci 4. ročníku přispěli svými referáty připomínkou svátku Mezinárodního dne studenstva a událostmi v roce 1939 a 1989, osobností Václava Havla, přečetli si úryvek z knihy Moje první čtení pro školáky o sametové revoluci
- žáci 1. ročníku si prošli duhovou cestu ke svému slabikáři. Plnili úkoly a za ně zíkávali klíče, které jim pak odemkly cestu ke slabikáři.
- žáci 1. ročníku si povídali o rodině a o tom, jak si pomáhají a drží při sobě
 
 
Říjen
- žáci 1. ročníku se učili poznávat naše nejznámější ptáky, četli krátké věty s obrázky těchto ptáků, využili znalostí ptáků při psaní uvolňovacích cviků
- žáci 1. ročníku v rámci povídání o státním svátku poznávali mapu ČR, naučili se znát náš národní strom a jeho listy, které využili při psaní uvolňovacích cviků, v matematice poznávali české koruny a počítali s nimi, v pracovní výchově vytvořili lva jako část našeho státního znaku
- žáci 1. ročníku si povídali o rozdílech Dušiček a Halloweenu, při čtení odhalovali znaky Halloweenu, hráli strašidelné bingo, skládali slova z písmen ukrytých v duchovi, v matematice psali a dotvářeli strašidelná čísla, vytvořili si jednoduchou halloweenskou ozdobu ducha
- všichni žáci si vytvořili podzimníčka z přírodnin a vytvořili z nich výstavu na školní zahradě
- žáci 4. ročníku si připomněli státní svátek 28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu, vybarvili si velký státní znak, zazpívali píseň Chválím tě, země má, žáci si donesli a přečetli referáty z historie svátku
- žáci 4. ročníku oslavili svátek Halloween učením v maskách tancem a říkankami, znalostními kvízy, skládáním domina v hodinách anglického jazyka, matematiky, českého jazyka a hudební výchovy
- žáci 4. ročníku v hodinách čtení si povídali o rozdílech mezi svátky Haaloween, Památka zesnulých a Dušičky
- žáci 2. ročníku zopakovali vědomosti o Dušičkách a Halloweenu, pověst o Jackovi a dýni, celé dopoledne se učili v maskách a plnili čarodějné vědomostní soutěže. Vysloužili si tak pasování na Čaroděje 2. třídy.
 
Září
- žáci 4. ročníku v hodinách čtení si vyprávěli o barvách podzimu, jak a kdy vzniká duha
- žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili duhu a svoje nejoblíbenější místo, činnost nebo sport
- žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy se zapojili do výtvarné soutěže Barevný podzim
- žáci 1. ročníku si vytvořili duhový plánek naší školy, každé místnosti přidělili jednu barvu duhy
- žáci 1. ročníku si připomenuli první podzimní den, pomocí písmen a listů vytvořili účes a oblečení pro Podzim, vykládali si o podzimním počasí a vyzkoušeli si napsat dešťové kapky
- žáci 4. ročníku si připomněli státní svátek Den české státnosti, poslouchali příběh sv. Václava, pojmenovávali stavby v Praze, které souvisí se jménem Václav, napsali jednoduchý kvíz
- žáci 1. ročníku vybarvovali svatého Václava podle písmenek, četli, co vše mohl mít sv. Václav, porovnávali vojsko podle pověsti, poskládali si koně, na kterém mohl jezdit sv. Václav a četli písmena, která se ztratila na české vlajce
- žáci 2. ročníku si zopakovali vědomosti o podzimu, naučili se rozdělovat ovoce a zeleninu. 
- žáci 2. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže Barevný podzim
- žáci 2. ročníku si povídali o svatém Václavu, vytvořili si papírovou sochu koně.