Duhový svět dětí

Červen
 - všichni žáci se zúčastnili oslav Dne dětí, který probíhal v zámeckém parku, vyzkoušeli si svou zručnost, rychlost a postřeh při kolektivních hrách
- žáci 4. ročníku dokončili čtení knihy E.Štorcha Lovci mamutů a utvořili si obrázek života pravěkých lidí na Moravě a v Čechách
- žáci 4. ročníku hodnotili práci v zájmových kroužcích, ve výuce a celoročním projektu Duhový svět dětí
- žáci 2. ročníku dočetli knihu Alva vynálezce a začali společně číst Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky.
- všichni žáci se zúčastnili školního výletu do ZOO v Ostravě
- žáci 2. ročníku na konci školního roku vyhodnotili body z celoroční třídní hry Duhový svět a spolešně zhodnotili celý uplynulý školní rok
- žáci 1. ročníku četli společnou knihu, kterou dostali jako odměnu při pasování na čtenáře
 
Květen
- žáci 1. ročníku si připomněli státní svátek a věnovali se barvám naší vlajky
- žáci 1. ročníku se povídali o ledových mužích v naší přírodě
- žáci 1. ročníku připravili ke Dni matek duhové přáníčko pro maminky
- žáci 2.ročníku si v hodinách prvouky zopakovali znalosti o své zemi a o významu květnových svátků.
- žáci 2.ročníku si pro své maminky připravily přáníčka ke Dni matek
- žáci 4. ročníku si připomněli květnové svátky
- žáci 4. ročníku pokračují v četbě knih M. Drijverové: České dějiny očima Psa a Eduarda Štorcha: Lovci mamutů
- žáci 4. ročníku se seznámili s historií a vzniku svátku Dne matek ve světě i u nás, maminkám vyrobili přáníčko
- žáci 1. ročníku zjišťovali, jak barevný mají den jejich spolužáci podle jejich koníčků
- všichni žáci se účastnili besedy Tonda obal
- žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře v knihovně v Litultovicích
 
 
Duben
- žáci 1. ročníku se seznámili s barevnými dny velikonočního týdne, ve čtení si zkoušeli uklízet ve slovech a obrázcích, v matematice luštili názvy jednotlivých dní během velikonočního týdne, pomocí rozkladu čísel vařili jídlo na zelený čtvrtek, vymetali saze z komína pomocí psacích slov, vyrobili si velikonoční ozdobu z proutí
- žáci 2.ročníku si zopakovali význam dubnových svátků
- žáci 2.ročníku si Velikonoce přiblížili i v literatuře pro děti - jak se slavily kdysi a teď
- žáci 1. ročníku vyhodnotili svůj kalendář dní do Velikonoc, nejlepší byli odměněni
- žáci 4. ročníku pokračují společnou četbou knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutů, seznamují se s životem pravěkých lidí, lovem, co si oblékali, kde bydleli, autor knihy přibližuje život v okolí Dyje, propasti Macochy, vysvětluje, k čemu jednotlivé nástroje sloužily a jak se používaly, zmiňuje také Věstonickou Venuši
- žáci 1. ročníku četli o ježčí rodině a vyprávěli si o své rodině a svých rodičích
- žáci 4. ročníku společně čtou knihu Martiny Drijverové České dějiny očima Psa, kdy  hlavní hrdina Pes sleduje českou historii od praotce Čecha až k Janu Husovi, žáci se s humorem seznamují s našimi dějinami
- všichni žáci navštívili Slezské muzeum v Opavě s naučným programem
- všichni žáci akcí Uklidíme Česko sbírali odpadky ve vesnici
 - všichni žáci navštívili SDZN v Opavě, kde viděli pohádku Popelka
- žáci 1. ročníku pracovali s pohádkou Popelka, počítali hrášek a pomocníky holoubky, rozdělovali oříšky s překvapením, vymýšleli jména pro sestry Popelky a pro prince, vyprávěli si různé podoby této pohádky
 - všichni žáci ke Dni Země navštívili rodinnou firmu Vitaminátor v Sosnové s ochutnávkou přírodních šťáv, prohlídkou hospodářských zvířat, zahráli hru Šipkovaná, vyzkoušeli svou zdatnost v lanovém centru a opekli špekáčky
 
 
Březen
- žáci 1. ročníku si připravili kalendář dní do Velikonoc, kde museli plnit úkoly týkající se svých neřestí
- žáci 4. ročníku oslavili březen - měsíc knihy prezentacemi svých knih, ilustrací z knih, vyhledávali ve skupinkách na počítačích informace o českých ilustrátorech, vyrobili si záložku do knihy, skládali puzzle a přiřazovali k nim ilustrátory, zkoušeli dokončit rozkreslený obrázek a z přinesených knih udělali výstavku ve třídě
- žáci 4. ročníku oslavili první jarní den, sestavili společně myšlenkovou mapu, zazpívali jarní písničky, soutěžili v písničkách o jaru, říkankách a podle obrázků hádali název písničky a nakreslili zahradu plnou sněženek
- žáci 1. ročníku oslavili první jarní den, vyluštili jarní křížovku, počítali jarní klíče, naučili se jarní písničku a také si klíč k jaru zkusili namalovat
- žáci 1. ročníku si v rámci měsíce knihy začali číst v prvních knihách, pracovali s pohádkou Zlatovláska, kde se si prohlédli pojetí této pohádkyv různých knihách, přinesli si své vlastní knížky, které prezentovali ostatním žákům
- žáci 1. ročníku společně přečetli první knihu Alík má hlad
- žáci 4. ročníku si připravili vyučovací hodiny k svátku Dni učitelů, pod jejich režií probíhaly hodiny českého jazyka, matematiky, slohu, vlastivědy a výtvarné výchovy, svými referáty si připomněli učitele národů J. A. Komenského, společně si četli z knihy Moje první čtení o životě a díle J. A. Komenského, nakreslili svou třídu a z výkresů si udělali malou výstavku
- žáci 1. ročníku si založili barevnou knihovničku knížek prvního čtení, knihy si půjčují, čtou a prezentují ostatním, co se v knize dozvěděli
- žáci 2. ročníku začali číst novou knihu "Vynálezce Alva"
- žáci 2. ročníku si povídali o březnu - MĚSÍCI KNIHY, uspořádali výstyvku svých oblíbených knih a představili je spolužákům
- žáci 2. ročníku si připravili ke Dni učitelů své vyučovací hodiny a ukázali spolužákům nové nápady na procvičování
- žáci 4. ročníku příchodem velikonočních svátků se naučili nové říkanky a písničky jak v češtině, tak i v angličtině, připomněli si názvy nedělí, četli si o Pašijovém týdnu a názvy všech dní, co se může a nesmí dělat, vyprávěli si o tradicích u nás, ale také i ve Velké Británii, přečetli a vysvětlili si pranostiky a pořekadla na jarní měsíce, chlapci v hodinách pracovních činností si upletli svou první pomlázku a v hodinách angličtiny řadili do správného pořadí věty, které se týkaly dekorování a hledání vajíček, skládali velikonoční domino
 
Únor
- žáci 4. ročníku se v hodinách vlastivědy učí o pravěku, jak dříve lidé žili, oblékali se, jak připravovali jídlo, v hodinách čtení jsme vybrali společnou knihu Eduarda Štorcha: Lovci mamutů, kterou budeme číst na pokračování
- žáci 4. ročníku si přinesli z domu své knihy a představili je svým spolužákům, seznámili je s autorem, ilustrátorem, obsahem a přečetli z ní úryvek
- žáci 4. ročníku oslavili svatého Valentýna - seznámili se s tradicemi a zvyky, s historií a symboly, zahráli si valentýnské Bingo a vyrobili valentýnky
- žáci 4. ročníku si přečetli židovský příběh ze Staré Prahy o Golemovi, porovnali ho s filmovou pohádkou Císařův pekař, vyluštili tajenku, přeložili si 4 živly do hebrejštiny a nakreslili podle svých představ Golema
- žáci 4. ročníku zjišťovali informace o Masopustu a svými referáty seznamovali své spolužáky s tradicemi a zvyky u nás i ve světě, společně jsme si zazpívali píseň Masopust držíme, podívali jsme se na pohádku Chaloupka na vršku: Jak to bylo o masopustu, nakreslili masopustní masky
- žáči 1. ročníku se seznamovali s Masopustem, vytvořili si papírovou harmoniku, vymodelovali koláče, počítali jitrnice a koláče, usmažili si slovní koblížky, vyzkoušeli si masku kobyly
- žáci 2. ročníku vyráběli karnevalové masky na obličej
- žáci 2. ročníku si povídali o tradici Masopustního průvodu, půstu
 
 
 
Leden
- žáci 4. ročníku si v hodinách výtvarné výchovy a čtení přečetli příběh tří králů, vyplnili pracovní list, nakreslili betlém, dokončili výrobu papírového betlému a zahráli si tříkrálový příběh Kašpara, Melichara a Baltazara
- žáci 1. ročníku se seznámili s vyprávěním o třech králích, bloudili slovním bludištěm za betlémskou hvězdou, počítali dárky, které dostal Ježíšek a také si tři krále zkusili nakreslit podle předlohy
- žáci 4. ročníku dočetli knihu Karla Poláčka: Bylo nás pět, vyprávěli si o jeho pohnutém životě a úmrtí v koncentračním táboře na konci 2. světové války a napsali zápis do čtenářského deníku
- žáci 2. ročníku ve výtvarné výchově malovali Tři krále
- žáci 2. ročníku si ve slohu zahráli dramatizaci Tři králové a povídali si o tradici K+M+B
- žáci 2. ročníku si ve volných chvílích vymalovali společnou obří omalovánku Tři králové
 
 
Prosinec
- žáci 4. ročníku si připomněli svátek sv. Barbory, její příběh a tradice v trhání barborek
- každá třída si vytvořila obálky do adventního kalendáře a každý pracovní den si otevřeli jednu obálku, kde nalezli jednu postavičku z betléma. Během prosince si každá třída vytvořila svůj betlém.
- všichni žáci oslavili svátek sv. Mikuláše, seznámili se s jeho životem, vyzkoušeli si znalostní kvíz, odměnou jim byly  mikulášské balíčky
- všichni žáci se zúčastnili na 3. adventní neděli v obci vánočního koledování
- všichni žáci si připomněli svátek sv. Lucie
- všichni žáci navštívili vánoční program na zámku v Raduni, kde porovnávali zvyky dříve a dnes, prohlédli si vánočně nazdobené interiéry panstva, služebnictva i dětí, ozdobené vánoční stromy, slavnostně prostřené tabule, hádali podle vůně druhy koření a ve hmoždíři si je zkusili rozdrtit
- žáci 1. ročníku počítali cukroví, ozdoby na vánočním stromečku, zdobili papírový stromeček baňkami se slovy, četli si o Vánocích u Rumcajse, vyprávěli si, jak slaví Vánoce doma, tvořili vánoční stromeček z papíru
- žáci 2.ročníku si připomínali průběžně všechny prosincové svátky, zapisovali si je do "prosincového kalendáře", vyráběli ke každému vhodný výrobek - baňku, koš s dárky, pracovní list s doplňováním a počítáním
 
Listopad
- žáci čtvrtého ročníku si připravili, v pátek 11. listopadu na svátek sv. Martina, referáty ze života sv. Martina, přečetli legendu o sv. Martinovi, pranostiky, vykládali si o slavnostním jídle, pití a pečení a popřáli našemu Martinovi k jeho svátku
- žáci 1. ročníku si připomněli pranostiku o sv. Martinovi, seznámili se s legendou o sv. Martinovi, hledali podkovy koně sv. Martina, četli slabiky na sněhových vločkách, počítali prodané husy v obchodě a také si vyrobili sv. Martina na bílém koni.
- žáci 2. ročníku si povídali o svátku svatého Martina, vyrobili si husu a ve výtvarné výchově i koně svatého Martina
- žáci 4. ročníku přispěli svými referáty připomínkou svátku Mezinárodního dne studenstva a událostmi v roce 1939 a 1989, osobností Václava Havla, přečetli si úryvek z knihy Moje první čtení pro školáky o sametové revoluci
- žáci 1. ročníku si prošli duhovou cestu ke svému slabikáři. Plnili úkoly a za ně zíkávali klíče, které jim pak odemkly cestu ke slabikáři.
- žáci 1. ročníku si povídali o rodině a o tom, jak si pomáhají a drží při sobě
 
 
Říjen
- žáci 1. ročníku se učili poznávat naše nejznámější ptáky, četli krátké věty s obrázky těchto ptáků, využili znalostí ptáků při psaní uvolňovacích cviků
- žáci 1. ročníku v rámci povídání o státním svátku poznávali mapu ČR, naučili se znát náš národní strom a jeho listy, které využili při psaní uvolňovacích cviků, v matematice poznávali české koruny a počítali s nimi, v pracovní výchově vytvořili lva jako část našeho státního znaku
- žáci 1. ročníku si povídali o rozdílech Dušiček a Halloweenu, při čtení odhalovali znaky Halloweenu, hráli strašidelné bingo, skládali slova z písmen ukrytých v duchovi, v matematice psali a dotvářeli strašidelná čísla, vytvořili si jednoduchou halloweenskou ozdobu ducha
- všichni žáci si vytvořili podzimníčka z přírodnin a vytvořili z nich výstavu na školní zahradě
- žáci 4. ročníku si připomněli státní svátek 28. říjen - Den vzniku samostatného Československého státu, vybarvili si velký státní znak, zazpívali píseň Chválím tě, země má, žáci si donesli a přečetli referáty z historie svátku
- žáci 4. ročníku oslavili svátek Halloween učením v maskách tancem a říkankami, znalostními kvízy, skládáním domina v hodinách anglického jazyka, matematiky, českého jazyka a hudební výchovy
- žáci 4. ročníku v hodinách čtení si povídali o rozdílech mezi svátky Haaloween, Památka zesnulých a Dušičky
- žáci 2. ročníku zopakovali vědomosti o Dušičkách a Halloweenu, pověst o Jackovi a dýni, celé dopoledne se učili v maskách a plnili čarodějné vědomostní soutěže. Vysloužili si tak pasování na Čaroděje 2. třídy.
 
Září
- žáci 4. ročníku v hodinách čtení si vyprávěli o barvách podzimu, jak a kdy vzniká duha
- žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili duhu a svoje nejoblíbenější místo, činnost nebo sport
- žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy se zapojili do výtvarné soutěže Barevný podzim
- žáci 1. ročníku si vytvořili duhový plánek naší školy, každé místnosti přidělili jednu barvu duhy
- žáci 1. ročníku si připomenuli první podzimní den, pomocí písmen a listů vytvořili účes a oblečení pro Podzim, vykládali si o podzimním počasí a vyzkoušeli si napsat dešťové kapky
- žáci 4. ročníku si připomněli státní svátek Den české státnosti, poslouchali příběh sv. Václava, pojmenovávali stavby v Praze, které souvisí se jménem Václav, napsali jednoduchý kvíz
- žáci 1. ročníku vybarvovali svatého Václava podle písmenek, četli, co vše mohl mít sv. Václav, porovnávali vojsko podle pověsti, poskládali si koně, na kterém mohl jezdit sv. Václav a četli písmena, která se ztratila na české vlajce
- žáci 2. ročníku si zopakovali vědomosti o podzimu, naučili se rozdělovat ovoce a zeleninu. 
- žáci 2. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže Barevný podzim
- žáci 2. ročníku si povídali o svatém Václavu, vytvořili si papírovou sochu koně.