S krtečkem do první třídy

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě velkého ohlasu rodičů a předškoláků s předchozích ročníků připravujeme pro Vaše děti IV. projekt Už budu prvňákem pro tento školní rok nazvaný „S krtečkem do první třídy“.

V tomto projektu se děti hravou formou seznámí se školním prostředím a učiteli. Každý měsíc je bude provázet postavička - KRTEČKA, který je zavede nejen do školy, ale i do přírody. Krteček bude s dětmi procvičovat držení tužky, uvolňovat ruku, aby se jim ve škole dobře psalo, luštit hádanky a bludiště, číst pohádky, soutěžit s Krtečkem a seznamovat se s dalšími dovednostmi a schopnostmi, které potřebuje žák do první třídy.

Pro rodiče připravujeme seznámení s tím, co by měl prvňáček umět a jak mu mohou pomoci s nástupem do první třídy.

S tématy jednotlivých schůzek budete seznámeni pozvánkou, kterou zasíláme e-mailem nebo doručením. Schůzky připravujeme v tyto dny:

9. 10. 2018

5. 3. 2019

6. 11. 2018

21. 3. 2019 návštěva obou MŠ ve škole

4. 12. 2018

2. 4. 2019 zápis do první třídy

8. 1. 2019

14. 5. 2019

5. 2. 2019

4. 6. 2019

 

Setkání nejsou povinná. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí připravit své děti na zdárný nástup do základní školy. Mohou přijít i děti, které budou žádat odklad školní docházky nebo k zápisu půjdou v dalším školním roce.

Na Vaše setkání se těší kolektiv ZŠ Litultovice.

Říjen - Krteček jde poprvé do školy

 

V úterý 9. října přišli budoucí předškoláci na první setkání s krtečkem. V těchto deseti setkání se budou připravovat na školní vyučování. První setkání mělo název „Krtek a myška“ a předškoláci si procvičili znalosti barev a tvarů. Na začátku je přivítal krteček a představil jim své kamarádky – učitelky, také mu předškoláci řekli, jak se jmenují. Dále sestavili obrázky kamarádů krtečka, podívali se na pohádku Krtek a myška, kreslili vlnky, určovali barvy a stavěli z geometrických tvarů domeček pro myšku.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/S_krteckem_do_prvni_tridy_Krtek_a_myska_9.10.2018

Listopad - Krteček a vlaštovka

 
V úterý 6. 11. 2018 se konalo v naší škole již druhé setkání našich předškoláčků, tentokrát pod názvem " Krteček a vlaštovka".  Tentokrát se zaměřili na grafické uvolňovací cviky a držení tužky. Děti sledovaly pohádku o krtečkovi a vlaštovce zkoušely foukat a dokreslit podzimní listy, 
 
najít cestu z bludiště, vymodelovat ze švihadla a nakreslit vlaštovku, dokreslit dráty, tedy cviky k uvolnění ruky a držení tužky, za doprovodu klavíru proletět se jako vlaštovky a projít bludištěm. 
Za svou šikovnost obdržely sladkou odměnu.

FOTO: 

zslitultovice.rajce.idnes.cz/S_krteckem_do_prvni_tridy_Krtecek_a_vlastovka_6.11.2018

Prosinec - Krteček a vánoce

 

V úterý 4. prosince jsme opět do naší školy pozvali předškoláky na setkání pod názvem Krteček a Vánoce. Děti opět shlédly pohádku, poznávaly zvířátka v závěji, zdobily stromeček zimními obrázky, zkoušely si zapamatovat rozbalené dárečky a podle hmatu poznávaly, co by mohlo být v dárečku. Děti dostaly domácí úkol, kde si procvičí ruku na zdobení zimního svetru. Na všechny předškoláky se opět těšíme v lednu.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/S_krteckem_do_prvni_tridy_Krtecek_a_Vanoce_4.12.2018

 

Leden - Krteček a zimní radovánky

 
V úterý 8. ledna přišli opět předškolní děti na čtvrté setkání s krtečkem s názvem Krteček a zimní radovánky, Na začátku se podívali na pohádku Krteček a sněhulák. Poté si obrazně postavili sněhuláka, spočítali koule sněhulákovi a dále se věnovali matematickým představám (více, méně, o jeden více, o jeden méně). Určovali směr nevhodného obrázku (nahoře, dole, vpravo, vlevo), sestavili sněhuláka podle pokynu učitele a na závěr si vyzkoušeli první jednoduché sudoku.