Pohádková příroda

Září

-          žáci 3. ročníku si nacvičili píseň Obři

-          žáci 3. ročníku procvičili v hodinách prvouky dopravní značky s obry

-          žáci 3. ročníku v hodinách výtvarné výchovy nakreslili postavy obrů

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plnili úkoly pohádkové říše obrů

-          žáci 1. ročníku začali každotýdenní celoroční soutěž s kouzelnou květinou Žofkou

-          žáci 1. ročníku se naučili píseň Z pohádky do pohádky

-          žáci 5. ročníku poznávali souhvězdí Berana, na nejjasnějších hvězdách si vymysleli pohádkový způsob života, seznámili se s Hubbleovým vesmírným dalekohledem.

 

Říjen

 

-          všichni žáci se zapojili do soutěže Vyřeš/ž si svou dýni a jejich díla byla vystavena v Arboretu v Novém Dvoře - strašidýlkova rodina, zvířátka, krajiny, pohádkové postavičky

-          žáci 1. ročníku - u příležitosti narozenin jednotlivých dětí si každý vybere svou pohádkovou postavičku, dá jí na svůj obličej, o ní si pak děti povídají a luští hádanky

-          žáci 3. ročníku si nakreslili strašidýlka z pohádek a filmů

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plnili úkoly říše strašidel.

-          všichni žáci se podíleli na podzimní výstavě na zámku, kdy si vyrobili svého podzimníčka

-          žáci 5. ročníku vyhledávali hvězdy souhvězdí Berana, četli pověst o souhvězdí Berana, vyhledávali informace o prvním živém tvoru ve vesmíru.

 

Listopad

-          žáci 1. ročníku na vánoční výstavu vyráběli přáníčka ve tvaru sobíků, anděly z lahví, skládací papírové betlémy, ozdoby na stromeček a svícínky z přírodních materiálů. Všechny výrobky si před Vánocemi vzali domů jako dárečky pro své blízké.

-          žáci 3. ročníku připravují na vánoční výstavu postavičky z knihy Ferda Mravenec

-          žáci 3. ročníku v jazyce anglickém nacvičují vystoupení s broučky, kteří poznávají barvy, počítají do 12 a určují zvířátka

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plnili úkoly říše princezen.

-          žáci 5. ročníku připravili postavičky z Křemílka a Vochomůrky na setkání s budoucími prvňáčky a také na vánoční výstavu

-          žáci 5. ročníku pracovali se souhvězdím „Blíženců“, zjišťovali nejjasnější hvězdu tohoto souhvězdí, četli si pověst o souhvězdí

 

Prosinec

-          všichni žáci si připravili vystoupení na vánoční besídku pod názvem Pohádková příroda

-          žáci 1. ročníku se seznamují s pohádkami F. Hrubína, pohádky převádí do dramatizace  a každou si pak rádi zahrají.

-          žáci 3. ročníku se v učebnici angličtiny seznamují v komiksech s postavičkami dinosaurů

-          žáci 5. ročníku si připravili referáty o živočiších, referáty pak prezentovali před třídou

-          žáci 5. ročníku pracovali se souhvězdím Raka

 

Leden

-          žáci 3. ročníku v hodinách prvouky pomáhali najít zvířátkům vhodnou potravu a pro dinosaury zkoumali, pozorovali a zapisovali vlastnosti látek

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plnili úkoly říše draků.

-          všichni se zapojili do soutěží na karnevalu - hledali názvy pohádek, skládali pohádkové postavičky, vyzkoušeli si svou pozornost a zručnost

-          žáci 1. ročníku v hodinách prvouky vymýšleli vhodné zimní úkryty pro zvířátka, poznávali je podle stop a hledali v přírodě otisky ve sněhu.

-          žáci 1. a 5. ročníku v hodinách Tv využili příznivé mrazivé počasí a chodili bruslit a dovádět na zamrzlý rybník uprostřed obce

-          žáci 5. ročníku spojovali hvězdy v souhvězdí Lva a vyhledávali nejjasnější hvězdu tohoto souhvězdí

 

Únor

-          žáci 1. ročníku začínají poznávat pejska Dášenku a její dobrodružství v knize Karla Čapka.

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plní úkoly vodnické říše

-          žáci 3. ročníku v jazyce anglickém pokračují ve čtení komiksů o dinosaurech a v prvouce ve vodnické říši si vysvětlují význam vody, koloběh v přírodě

-          žáci 3. ročníku v hudební výchově vyhledávali písničky o vodě a poslouchali Vltavu Bedřicha Smetany

-          žáci 5. ročníku vytvořili burákové pohádkové postavičky

-          žáci 5. ročníku v jazyce českém pracovali s textem o souhvězdí Panny a vyhledávali hvězdy tohoto souhvězdí

-          žáci 5. ročníku poznávali souhvězdí Vah a povídali si o vážení dobrého a špatného chování

 

Březen

-          žáci 1. ročníku v hodinách prvouky se procházeli jarní litultovskou krajinou

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plní úkoly říše trpaslíků

-          žáci 5. ročníku vypracovali pracovní list o souhvězdí štíra, spojovali hvězdy tohoto souhvězdí a zabývali se také štírem jako živočichem

-          žáci 3. ročníku v hodinách prvouky plnili úkoly z říše trpaslíků a opakovali si poznatky z neživé přírody

-          žáci 3. ročníku v hodinách anglického jazyka procvičovali s broučky jídlo, nacvičovali rozhovory v restauraci, v obchodě a zjišťovali nejoblíbenější jídlo svých spolužáků, pokračovali ve čtení komiksů s dinosaury

 

 

Duben

-          žáci 1. ročníku ke Dni Země v hodinách prvouky třídili odpad, pěstovali svou květinku a pozorovali klíčení semen fazolí

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plní úkoly říše králů a královen

-          žáci 5. ročníku pracovali se souhvězdím střelce, spojovali souhvězdí a vyhledávali název nejjasnější hvězdy

-          žáci 5. a 3. ročníku navštívili výstavu Josefa Lady, kde si prohlídli ilustrace přírody v různých ročních obdobích, žáci 5. ročníku k výstavě vypracovávali pracovní list

-          žáci 5. ročníku se ke Dni Země pomyslně toulali vesmírem a vypracovali si vesmírnou složku plnou informací o vesmíru a naší Zemi

-          žáci 3. ročníku ke Dni Země v hodině hudební výchovy soutěžili ve skupinkách a hledali a zpívali písničky o zvířatech, rostlinách a přírodě

 

Květen

-          všichni se zapojili do jarní akademie pod názvem „Přírodou křížem krážem“

-          žáci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a matematiky plní úkoly říše princů

-          žáci 5. ročníku se seznamovali se souhvězdím Kozoroha, vymýšleli jména pro jednotlivé hvězdy tohoto souhvězdí, získávali poznatky o živočichovi kozorožci

-          žáci 3. ročníku v hodinách prvouky hledali zvířecí rodinky a četli si a zapisovali veškeré informace o včele medonosné

 

Červen

 

-          všechny třídy se zúčastnily výletu do Planetária Ostrava, kde se seznamovaly s různými zvířecími souhvězdími 

-          žáci 3. ročníku se v hodinách prvouky seznamovali s lidským tělem a porovnávali společné znaky člověka a živočichů

-          žáci 3. ročníku v hodinách anglického jazyka ukončili čtení komiksů o dinosaurech

-          všichni žáci předvedli svou obratnost a znalosti z přírody na Den dětí

-          žáci 5. ročníku spojovali souhvězdí Vodnáře a objevovali, co způsobují záplavy na řece Nil