Vodní království

 
Pro školní rok 2017/2018 je připraven projekt VODNÍ KRÁLOVSTVÍ

ZÁŘÍ

 • žáci 4. ročníku zahájili ve čtení sběr lodiček, kterými doplují na OSTROV ČTENÁŘŮ
 • žáci 4. ročníku při opakování sbírají kapříky za znalosti ze všech předmětů
 • žáci 4. ročníku v hodinách pracovních činností z barevného papíru skládáním a lepením zachytili život živočichů ve vodě a u vody
 • žáci 1. ročníku se seznámili s maskotem třídy Rákosníčkem a s jeho pohádkovým životem
 • žáci 1. ročníku poslouchali pohádku o Rákosníčkovi a bavili se o tom, zda můžeme zůstat bez vody
 • žáci 2. ročníku plnili úkoly ve všech předmětech a získávali nálepky do úvodního obrázku Vodní království
 • žáci 2. ročníku vyráběli vodnický nápis na stěnu třídy se svými fotografiemi 

ŘÍJEN

 • žáci 4. ročníku v hodinách hudební výchovy nacvičili píseň Hastrmane, tatrmane, se kterou budou vystupovat na vánoční akademii ve škole
 • žáci 4. ročníku v hodinách čtení probírali spisovatele K. J. Erbena a seznámili se s jeho dílem, autorovou Kyticí a  obsahem balady Vodník
 • žáci 2. ročníku si přečetli pohádky o Rákosníčkovi, plnili úkoly a za ně dostávali nálepky na doplnění soutěžního obrázku
 • žáci 2. ročníku v hodině VV vyráběli kouzelný vodnický hrníček se svým přáním
 • žáci 1. ročníku poslouchali další díl pohádky o Rákosníčkovi - Jak se Rákosníček bál, že mu z Brčálníka uteče všechna voda
 • žáci 1. ročníku debatovali o šetření vodou

LISTOPAD

 • žáci 4. ročníku v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vyrábějí z kartonu a vlnovky na výstavu - vodníka, vrby, hrnečky a mlýn
 • žáci 4. ročníku zhotovili z celofánu a folie rampouchy na obecní vánoční strom
 • žáci 4. ročníku při opakování sbírají mašle za znalosti ze všech předmětů
 • žáci 2. ročníku vyrobili na obecní vánoční strom 3D ozdoby z papíru
 • žáci 2. ročníku si v hodině Pč zasadili vodnické rostliny, dále budou sledovat jejich růst
 • žáci 4. ročníku v hodinách literární výchovy se seznámili s pověstmi ze Slezska a přečetli si pověsti o vodnících
 • žáci 1. ročníku poslouchali další díl pohádky o Rákosníčkovi - Jak Rákosníček popletl všechny vody
 • žáci 1. ročníku zjišťovali, jak vypadá hladina vody, když na ni fouká
 • žáci 1. ročníku vyráběli na vánoční výstavu různé druhy ryb

PROSINEC

 • žáci 4. ročníku vystoupili na akademii s písní Hastrmane, tatrmane
 • žáci 4. ročníku na výstavu připravili vodní království s vodníkem, mlýnem a rybníkem se spoustou ryb
 • žáci 4. ročníku při opakování sbírají džbánky za znalosti ze všech předmětů
 • žáci 1. ročníku zjišťovali, co se děje se sněhem, když ho polijí vodou. Pomocí vody ve sněhu vytvářeli tvar sněhuláka.
 • žáci 2. ročníku si vyrobili sněžítko se zimním motivem
 • žáci 2. ročníku četli jako společnou četbu Vodníkovy pohádky
 

LEDEN

 • žáci 1. ročníku si vyprávěli o tom, co dělají ryby v rybníce v zimě a jak se o ně rybáři musí starat
 • žáci 1. ročníku si v pracovní výchově vyrobili ze stavebnice židličku pro rybáře
 • žáci 4. ročníku v pracovních činnostech vyrobili masku vodníka na karneval a připravili rybičky na soutěže 
 • žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka se seznámili a mluvili o proměnách počasí
 • žáci 4. ročníku při opakování sbírají lodičky za znalosti ze všech předmětů
 • žáci 2. ročníku si v pracovních činnostech vyrobili magnetické rybky na udičku
 • žáci 2. ročníku ve výtvarné výchově namalovali ledovou zimní krajinu
 • všichni žáci  se zapojili do soutěží na karnevalu - přenášeli vodu do odměrných nádob, lovili rybičky, skákali přes kameny, skládali puzzle a rybičky řadili podle čísel

 

ÚNOR

 • žáci 1. ročníku se naučili básničku "Rybář"
 • žáci 4. ročníku připravili do Počteníčka křížovky na téma Vodní svět
 • žáci 4. ročníku při opakování sbírají prsteny za znalosti ze všech předmětů
 • žáci 1. ročníku si povídali o tom, jak šetřit vodou při hygieně
 • žáci 2. ročníku si povídali a na ukázkách předvedli různé formy skupenství vody
 

Březen

 • žáci 4. ročníku poznávali ilustrátora Zdeňka Smetanu a v hodinách výtvarné výchovy se seznámili s jeho obrázky Rákosníčka a podle předlohy nakreslili výjevy z pohádek, které ilustroval
 • žáci 4. ročníku při opakování sbírají vodní rostliny za znalosti ze všech předmětů
 • žáci 2. ročníku se učili lidové písně o vodě a rybách, zahráli si pohybové hry Rybičky
 • žáci 1. ročníku si pro ostatní třídy připravili povídání o čtení na pokračování O zvědavé mouše, která plula přes moře
 •  

Duben

 • žáci 4. ročníku v hodině literární výchovy zpracovávali informace o čápovi, vyhledávali z textu důležité informace, doplňovali chybějící údaje do vět a vyluštili křížovku a oslavili svátek ke Dni Země
 • žáci 2. ročníku ve výtvarné výchově tvořili svět pod vodou
 • žáci 2. ročníku četli pohádky J.Lady o vodnících
 • žáci 1. ročníku měli tematicky zaměřený Den Země na vodu a vodní tok
 • žáci 1. ročníku se seznamovali, jak je důležitá voda při klíčení semínek

Květen

 • žáci 4. ročníku v hodině čtení a literární výchovy četli báseň Když se potok potká s potokem, rozebírali přísloví a rčení o vodě a rozdělili se na skupiny a společně psali o rybníku nebo řece v blízkém okolí a sepisovali rostliny a živočichy, kteří  se tam vyskytují
 • žáci 4. ročníku v hodině literární výchovy si zahráli na reportéry a vytvořili rozhovor na téma živočich vyskytující se v blízkosti vodních toků
 • žáci 2. ročníku si v hodině prvouky povídali o rostlinách a živočiších okolo vodních toků a rybníků, seznámili se se stavbou těla ryb
 • žáci 2. ročníku malovali kouzelného vodníka podle své fantazie
 • žáci 1. ročníku četli článek o štice a vyhledávali ryby v encyklopediích
 • žáci 1. ročníku poslouchali pohádku Jak Rákosníček vyhnal z Brčálníka lenost

Červen

 • všichni žáci na Den dětí vyrazili do lesa a cestou plnili soutěžní úkoly, mimo jiné chytali rybičky a zařazovali kartičky s obrázky k rybníku
 • žáci 4. ročníku pozorovali tři malá čápátka na hnízdě - jak rostou, jak o ně pečují jejich rodiče, čím se živí, vylepšování hnízda aj.
 • všichni žáci na školním výletě pozorovali živočichy a rostliny u vody, vyhledávali stromy a jejich plody
 • žáci 2.ročníku pozorovali čápy a jejich mláďata v hnízdě, jejich zvyklosti. Pak je podle živé předlohy malovali.
 • žáci 2.ročníku v přírodě opakovali učivo prvouky, poznávali rostliny a zvířata, hlasy zvířat.