Žijeme v srdci Evropy

Září

- sportovní dny "Sportujeme v srdci Evropy"

- žáci 5. ročníku začali svůj projekt VESMÍREM MÍŘÍME DO STŘEDU EVROPY. Stali se PLANETÁŘI, kteří objevují vesmír přes planety a jiná vesmírná tělesa. Jako první si zvolili MĚSÍC na noční obloze a k němu plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ

- V průběhu měsíce září žáci 5. ročníku se v hodinách čtení naučili báseň: Jan Čarek: Kdyby tu nic nebylo, mluvili o vlastenectví, o našich národních pohádkách a pověstech, o národních hrdinech a celkově o naší vlasti. Hledali významné osobnosti a výrobky, které proslavily Českou republiku u nás i ve světě. Četli si a vyhledávali zajímavosti z Prahy.

- Žáci 5. ročníku ve školní družině hráli společenskou hru Putování po českých hradech a zámcích, učili se hospodařit s penězi, nakupovat akcie, platit za nákupy a vstupy na zámky.