Žijeme v srdci Evropy

Září

- sportovní dny "Sportujeme v srdci Evropy"

- žáci 5. ročníku začali svůj projekt VESMÍREM MÍŘÍME DO STŘEDU EVROPY. Stali se PLANETÁŘI, kteří objevují vesmír přes planety a jiná vesmírná tělesa. Jako první si zvolili MĚSÍC na noční obloze a k němu plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ

- V průběhu měsíce září žáci 5. ročníku se v hodinách čtení naučili báseň: Jan Čarek: Kdyby tu nic nebylo, mluvili o vlastenectví, o našich národních pohádkách a pověstech, o národních hrdinech a celkově o naší vlasti. Hledali významné osobnosti a výrobky, které proslavily Českou republiku u nás i ve světě. Četli si a vyhledávali zajímavosti z Prahy. Zahráli si na průvodce a provázeli turisty Hlavnicí, Litultovicemi, Lhotkou, Bohdanovicemi a Jakartovicemi a blízkém okolí. Soutěžili ve znalostech a zajímavostech z České republiky.

- Žáci 5. ročníku ve školní družině hráli společenskou hru Putování po českých hradech a zámcích, učili se hospodařit s penězi, nakupovat akcie, platit za nákupy a vstupy na zámky.

- žáci 2. ročníku četli knihu Jak krtek uzdravil myšku

- žáci 2. ročníku vyráběli postavičku krtečka

- žáci 2. ročníku vypracovali pracovní list týkající se obecných informací o krtkovi obecném

- žáci 3. ročníku si přečetli Pověst o Čechovi a Pověst o Krokovi a jeho dcerách a vyprávěli si o nejstarších dějinách naší země.

- žási 3. ročníku si v hodinách prvouky ukázali naši zemi na mapě Evropy, zopakovali si základní údaje, všímali si okolních států.

- žáci 3. ročníku si zopakovali psaní své adresy a adresy naší školy

 

Říjen

- Žáci 3. ročníku ve školní družině soutěžili ve svých znalostech z ČR, z historie, zajímavých míst naší vlasti a přírody.

- Žáci 5. ročníku v hodinách čtení mluvili o době temna, která nastala po bitvě na Bílé hoře a o učiteli národů J. A. Komenském.

- Žáci 3. ročníku v hodinách slohu vymýšleli podle své fantazie původ jmen svých obcí - Litultovic, Hlavnice a Moravice, přečetli si i pověsti ze svých obcí

- Žáci 3. ročníku se v hodinách čtení dozvídají o Praze a jejích památkách - orloj, Karlův most

- Žáci 5. ročníku pokračovali v hodinách čtení v českých dějinách a četli si příběh o Kozinovi a Lomikarovi, seznámili se s českou spisovatelkou M. Zinnerovou

- Žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka se učili státy Evropy a ostatních světadílů a seznámili se s historickými stavbami, které dané země charakterizují

- Žáci 5. ročníku prezentovali své knihy o dobrodružstvích kluků a holek českých spisovatelů

- Všichni žáci naší školy byli na výstavě "Litultovice ve víru války 1914-1918" s výkladem pana starosty ing. J. Birguse

- Všichni žáci se zapojili do soutěže Riskuj, kde ukázali své znalosti z historie a současnosti naší země

- Žáci 2. ročníku dočetli knihu Jak krtek uzdravil myšku, kde se setkávali s různými zeměmi a tak jako Krtek, zjistili, že nejlépe je doma

- Žáci 2. ročníku tvořili různé druhy vět na téma příroda v České republice, v matematice pomocí početních řetězců cestovali ČSR, skládali českou vlajku z kartiček druhů vět, seznámili se se znakem České republiky

-žáci 5. ročníku v projektu VESMÍREM MÍŘÍME DO STŘEDU EVROPY. Objevují vesmír přes planety a jiná vesmírná tělesa. V říjnu si zvolili  planetu MERKUR a k němu plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ, a ostatních výchovách.

Listopad

-Žáci třetího a pátého ročníku ve školní družině hráli společenskou hru Česko

- Žáci 2. ročníku začali číst knihu dalšího českého autora Sísa Kyselá 

--žáci 5. ročníku v projektu objevují v listopadu planetu VENUŠI  a k této planetě plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ, a ostatních výchovách.