Žijeme v srdci Evropy

Září

- sportovní dny "Sportujeme v srdci Evropy"

- žáci 5. ročníku začali svůj projekt VESMÍREM MÍŘÍME DO STŘEDU EVROPY. Stali se PLANETÁŘI, kteří objevují vesmír přes planety a jiná vesmírná tělesa. Jako první si zvolili MĚSÍC na noční obloze a k němu plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ

- V průběhu měsíce září žáci 5. ročníku se v hodinách čtení naučili báseň: Jan Čarek: Kdyby tu nic nebylo, mluvili o vlastenectví, o našich národních pohádkách a pověstech, o národních hrdinech a celkově o naší vlasti. Hledali významné osobnosti a výrobky, které proslavily Českou republiku u nás i ve světě. Četli si a vyhledávali zajímavosti z Prahy. Zahráli si na průvodce a provázeli turisty Hlavnicí, Litultovicemi, Lhotkou, Bohdanovicemi a Jakartovicemi a blízkém okolí. Soutěžili ve znalostech a zajímavostech z České republiky.

- Žáci 5. ročníku ve školní družině hráli společenskou hru Putování po českých hradech a zámcích, učili se hospodařit s penězi, nakupovat akcie, platit za nákupy a vstupy na zámky.

- žáci 2. ročníku četli knihu Jak krtek uzdravil myšku

- žáci 2. ročníku vyráběli postavičku krtečka

- žáci 2. ročníku vypracovali pracovní list týkající se obecných informací o krtkovi obecném

- žáci 3. ročníku si přečetli Pověst o Čechovi a Pověst o Krokovi a jeho dcerách a vyprávěli si o nejstarších dějinách naší země.

- žási 3. ročníku si v hodinách prvouky ukázali naši zemi na mapě Evropy, zopakovali si základní údaje, všímali si okolních států.

- žáci 3. ročníku si zopakovali psaní své adresy a adresy naší školy

 

Říjen

- Žáci 3. ročníku ve školní družině soutěžili ve svých znalostech z ČR, z historie, zajímavých míst naší vlasti a přírody.

- Žáci 5. ročníku v hodinách čtení mluvili o době temna, která nastala po bitvě na Bílé hoře a o učiteli národů J. A. Komenském.

- Žáci 3. ročníku v hodinách slohu vymýšleli podle své fantazie původ jmen svých obcí - Litultovic, Hlavnice a Moravice, přečetli si i pověsti ze svých obcí

- Žáci 3. ročníku se v hodinách čtení dozvídají o Praze a jejích památkách - orloj, Karlův most

- Žáci 5. ročníku pokračovali v hodinách čtení v českých dějinách a četli si příběh o Kozinovi a Lomikarovi, seznámili se s českou spisovatelkou M. Zinnerovou

- Žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka se učili státy Evropy a ostatních světadílů a seznámili se s historickými stavbami, které dané země charakterizují

- Žáci 5. ročníku prezentovali své knihy o dobrodružstvích kluků a holek českých spisovatelů

- Všichni žáci naší školy byli na výstavě "Litultovice ve víru války 1914-1918" s výkladem pana starosty ing. J. Birguse

- Všichni žáci se zapojili do soutěže Riskuj, kde ukázali své znalosti z historie a současnosti naší země

- Žáci 2. ročníku dočetli knihu Jak krtek uzdravil myšku, kde se setkávali s různými zeměmi a tak jako Krtek, zjistili, že nejlépe je doma

- Žáci 2. ročníku tvořili různé druhy vět na téma příroda v České republice, v matematice pomocí početních řetězců cestovali ČSR, skládali českou vlajku z kartiček druhů vět, seznámili se se znakem České republiky

- žáci 5. ročníku v projektu VESMÍREM MÍŘÍME DO STŘEDU EVROPY. Objevují vesmír přes planety a jiná vesmírná tělesa. V říjnu si zvolili  planetu MERKUR a k němu plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ, a ostatních výchovách.

 

Listopad

- Žáci třetího a pátého ročníku ve školní družině v průběhu měsíce listopadu hráli společenskou hru Česko - otázky a odpovědi

- Žáci 2. ročníku začali číst knihu dalšího českého autora Sísa Kyselá 

- Žáci 5. ročníku v projektu objevují v listopadu planetu VENUŠI  a k této planetě plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ, a ostatních výchovách

 - žáci 5. ročníku připravili na vánoční výstavu z krabic město s figurkami a trénovali zpěv českých vánočních koled

- žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka pracovali s mapou světa a polohou Evropy se státy a městy a seznamovali se s kulturou ve Velké Británii

- žáci 3. ročníku přečeti další příběhy našich dějin v knize Staré pověsti české

- žáci 3. ročníku připravili Štědrovečerní tabuli na výstavce Akademie školy

- žáci 2. ročníku připravili vystoupení o českých tradicích na vánoční akademii

- žáci 2. ročníku připravili betlém na vánoční výstavu

 

Prosinec

- žáci 2. ročníku se seznamovali v hodinách matematiky, českého jazyka a čtení s postavou sv. Barbory a sv. Mikuláše

- žáci 5. ročníku v projektu objevují v prosinci planetu ZEMI  a k této planetě plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ, a ostatních výchovách

- žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka si vyprávěli o tradicích a zvycích Vánoc u nás a ve Velké Británii, říkali říkanky a zpívali koledy a naučili se nové, vyrobili si vánoční mini knížku a skládali vánoční domino

- žáci 5. ročníku v hodinách hudební výchovy zpívali české koledy, připomněli si J. J. Rybu a Českou mši vánoční, naučili se novou vánoční píseň V. Neckáře Půlnoční

- žáci 5. ročníku v hodinách výtvarné výchovy si ozdobili vánoční stromeček a svátečně vyzdobili třídu, nezapomněli ani na chodbu a schodiště, vyrobili vánoční přání

 - většina žáků se zúčastnila společně s dětmi z MŠ 1. adventní neděle u zámku, kde zpívali české koledy

 - všichni žáci se zapojili do aktivit k již tradičním adventním pondělkům a oslavy sv. Mikuláše s mikulášskou nadílkou

 - žáci 5. ročníku ve školní družině hráli společenskou hru Aktivity, kde soutěžili v družstvech v pantomimě, kreslení a hádání slov

 - všichni žáci si vyzkoušeli svou šikovnost při plnění úkolů Adventního kalendáře programu ČT

 - všichni žáci se zúčastnili charitativního koncertu v Loutkovém divadle v Opavě, výtěžek peněz bude věnován dětem v nemocnici

 - všichni žáci navštívili řemeslné městečko v Opavě s ukázkou lití olova, výroby svíček, ražením mincí aj.

- žáci 3. ročníku se seznámili s dalšími příběhy z našich dějin 

- žáci 3. ročníku se seznámili s tradicemi a pověrami Vánoc

- žáci 2. ročníku se seznamovali s českými tradicemi adventu a Vánoc

- žáci 2. ročníku se během celého měsíce prosinec učili zpívat české vánoční koledy

- Školní akademie byla vedena v duchu projektu VÁNOCE V SRDCI EVROPY. Žáci 5. ročníku představili všem oslavy vánočních svátků v evropských zemích ve svém vystoupení Světové vánoce.

Leden

- žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka se seznámili s kulturou a školstvím v Anglii a Walesu a porovnali ho s českým školstvím

- žáci 5. ročníku v projektu objevují v lednu planetu MARS  a k této planetě plní dané úkoly z ČJ, M, VL, PŘ, AJ, a ostatních výchovách

- žáci ve ŠD soutěží ve hře na ověření pozornosti Svě v kostce

- žáci 3. ročníku četli vyprávění o zimních radovánkách v severských zemích

- žáci 3. ročníku v hodinách Pč vytvářeli postavičky z našich dějin

- všichni žáci se zapojili do znalostních soutěží z ČR a soutěží zručnosti na karnevalu ve škole

- žáci 2. ročníku začali číst knihu Kvak a Žbluňk, zahráli si na spisovatele a vymysleli pokračování jednoho z příběhu a vytvořili k tomuto ilustraci

- žáci 2. ročníku se seznamovali s typickým počasím v zimě pro Českou republiky 

 

Únor

- žáci 5. ročníku v hodinách jazyka anglického si ověřovali znalosti památek Prahy

- žáci 5. ročníku v hodinách hudební výchovy se seznámili s pražským písničkářem Karlem Hašlerem a jeho písničkami o Praze

- všichni žáci se zapojili do tvoření ze sněhu na téma Žijeme v srdci Evropy (tvořili stavby nebo typická místa pro Českou republiku)

- žáci 3. ročníku začali číst společnou četbu České dějiny očima psa

- žáci 3. ročníku v hodinách výtvarné výchovy malovali památky a z námá místa naší vlasti

- žáci 2. ročníku pokračovali v četbě knihy Kvak a Žbluňk

- žáci 2. ročníku soutěžili ve znalosti měsíců v roce a v jejich typických znacích pro Českou republiku

- žáci ve školní družině hráli hru ČR v kostce

- žáci 5. ročníku v hodinách čtení čtou knihu České dějiny očima psa 2, kde se seznamují s postavami z naší historie

- žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka porovnávali oblíbenost sportů v České republice, Velké Británii a USA

 

Březen

- žáci 3. ročníku se v hodinách hudební výchovy seznámili s tvorbou B.Smetany, s díly z našich dějin - Libuše, Dalibor

- žáci 3. ročníku si opakovali učivo prvouky o naší zemi, umístění a státních symbolech, jména hlavních představitelů naší země.

- žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka a výtvarné výchovy oslavili první jarní den, vyrobili si mini knížku o jaru a nakreslili a napsali projekt o čápovi, který přiletěl 19. 3. 2019 na hnízdo ke škole

- všichni žáci se zapojili do výtvarných soutěží: PO očima dětí, Dopravní prostředky a Voda pro všechny

- všichni žáci k měsíci knihy prezentovali své knihy

- žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka se seznamovali s bydlením ve Velké Británii a porovnávali bydlení v České republice, na DVD sledovali život v anglickém městě Banbury

- žáci 2. ročníku dočetli knihu Kvak a Žbluňk, vytvořili si zápis a kresbu do čtenářského deníku

- žáci 2. ročníku si vyrobili loutku Kvaka a Žbluňka

- žáci 2. ročníku začali číst knihu Křemílek a Vochomůrka, připravili si pro ostatní žáky školy obrázkové vyprávění jednoho příběhu

 

Duben

 - žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka se zabývali historií vzniku názvu anglických měst a napsali a nakreslili vznik jednoho anglického a jednoho českého města, v další hodině si vytvořili projekt Moje vesnice s plánem a zajímavostmi v dané obci. V hodinách čtení se žáci seznámili se spisovatelem Jaroslavem Foglarem a Rychlými šípy a v hodinách výtvarné výchovy nakreslili úryvek z Rychlých šípů. Seznámili se se spisovatelem Jaroslavem Haškem.

 - žáci ve ŠD soutěžili ve hře Příroda v kostce

- žáci 3. ročníku si přečetli další české pověsti, ve výtvarné výchově malovali hlavní hrdiny - známé osobnosti našich dějin

- žáci 3. ročníku se seznámili s pověstmi našeho kraje, okolí řeky Hvozdnice a okolních vesnic.

 - žáci 5. ročníku v hodinách čtení se zabývali českými příslovími, vyprávěli si o tradicích a zvycích Velikonoc a vyluštili velikonoční říkanku, v hodinách anglického jazyka se seznámili se zvyklostmi Velikonoc ve Velké Británii, složili anagramy, velikonoční domino a zazpívali si velikonoční písničky

 - žáci 5. ročníku v hodinách výtvarné výchovy se zabývali školními výlety do Prahy a Rožnova pod Radhoštěm, kreslili naše památky a vyhledávali si o nich informace

- žáci 2. ročníku se zabývali tradicemi Velikonoc, vytvořili si kalednář Pašijového týdne, upletli si jednoduchou pomlázku z proutí

- žáci 2. ročníku vypracovali pracovní list ke knize Křemílek a Vochomůrka

 - všichni žáci se zapojili ke Dni Země do úklidu naší obce zakončenou opékáním špekáčků ve skále

 - všichni žáci navštívili ke Dni Země Den mláďat na Školním statku v Opavě

- žáci 2. ročníku se zabývali tradicí Pálení čarodějnic, četli úryvek z knihy Malá čarodějnice a dále pak s textem pracovali

 

Květen

 - žáci 5. ročníku navštívili naše hlavní město Prahu a prošli Pražským hradem, Zlatou uličkou, chrámem sv. Víta, pozorovali Orloj na Staroměstském náměstí, současnost a minulost srovnávali v Národním technickém muzeu, vyzkoušeli MHD v Praze - jízdu metrem, tramvají i lanovkou na Petřín

- žáci 5. ročníku se zapojili do literární soutěže Čertovské pohádky, kdy psali pohádky o čertech pod názvem Čertova zahrádka, nejlepší práce byly zaslány do okresního kola do Ostravy 

 - žáci 5. ročníku se sportovním kroužkem vystoupili s tancem Waka waka na kulturní akci Mikroregion Hvozdnice

- žáci 3. ročníku si připravili pexeso z postav a pojmů naší historie

- žáci 3. ročníku pracovali s úryvky z pověstí při čtení s porozuměním

- žáci 2. ročníku si zapsala do čtenářského deníku Pohádky z pařezové chaloupky

- žáci 2. ročníku si vyrobili z plastelíny postavičku Křemílka nabo Vochomůrky

- žáci 2. ročníku popisovali chaloupku Křemílka a Vochomůrky

 - všichni žáci ke Dni dětí navštívili Arboretum v Novém Dvoře

 

Červen

- žáci 2. ročníku začali číst knihu o přírodě Dobrodružství veverky Zrzečky

 - žáci 5. ročníku v hodinách anglického jazyka se seznamovali s kulturou lidí, kteří žijí ve Velké Británii, ale pocházejí z různých konců světa a hovoří několika jazyky, pracovali s mapou světa, představili sebe  a své zájmy a koníčky

- žáci 2. ročníku vytvořili papírový strom s lesními ptáky podle knihy Dobrodružství veverky Zrzečky

- všichni žáci se seznamovali s historií života na vesnici na školním výletě v Rožnově pod Radhoštěm

- žáci 3. ročníku při prvoukových vycházkách do okolí školy opakovali a prakticky poznávali rostliny a stromy, listy, plody.

- žáci 3. ročníku mluvili o cizích jazycích, esperantu a morseovce.

- všichni žáci si prohlédli expozici starého větrného mlýna v Cholticích, seznámili se s jeho historií a způsobem mletí obilí.

- všichni žáci navštívili větrný mlýn v Cholticích

- žáci 2. ročníku si zapsali do čtenářského deníku knihu Dobrodružství veverky Zrzečky