Letem světem

 

ZÁŘÍ

- žáci 4. ročníku si připravili pracovní složku na celoroční projetk Letem světem
- žáci 4. ročníku se seznámili s okolím Dolních Věstonic, s muzeem a Věstonickou venuší. K tomuto tématu vytvářeli plakátky, vyhledávali obrázky
- žáci 4. ročníku četli ukázky z knihy Lovci mamutů
- žáci 2. ročníku po celý měsíc pracovali napříč vyučovacími předměty s projektem ježeček, kde získávali body za plnění úkolů, soutěží, kvízů, na konci měsíce byli vyhodnoceni žáci s největším počtem bodů
- žáci 2. ročníku se v hodinách prvouky seznamovali s jehličnatými a listnatými stromy, které rostou v ČR a našli je také v blízkosti školy, žáci sbírali kaštany a žaludy pro lesní zvířátka na zimu, některá zvířátka se naučili vyslovovat anglicky a určili, která můžeme pozorovat v lese
- žáci 2. ročníku si v hodinách pracovních činností donesli listy jehličnatých a listnatých stromů a jejich plody, pojmenovali je a z nasbíraných přírodních materiálů si vyrobili Podzimníčky, které vystavili ve škole
- žáci 5. ročníku si v hodinách vlastivědy naplánovali práci a nápady, které by byly je zajímaly pod pojmem Letem světem - zajímavá místa v ČR, později i historie ČR, vytvořili si složku, do které si budou tyto postřehy ukládat
- žáci 5. ročníku začali práci ve své třídní soutěži o co nejvíce informací z ČR
 

ŘÍJEN

- žáci 4. ročníku četli české pověsti a vytvořili komiks k některým pověstem
- žáci 2. ročníku pracují s projektem srnka, kde získávají body např. za znalostní soutěže
- žáci 2. ročníku pokračují ve sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvířátka na zimu
- žáci 2. ročníku v hodinách prvouky pozorovali lesní plody a houby, které rostou v našich lesích a určovali, které z nich jsou jedlé a které jedovaté
- žáci 5. ročníku v hodinách přírodovědy poznávají horniny okolo nás
- žáci 5. ročníku se také aktivně zapojují do sběru kaštanů a žaludů
- žáci 5. ročníku vytvářeli s donesených přírodnin výrobky podle své fantazie - Podzimníčky
- žáci 4. ročníku tvořili Podzimníčky z přírodnin a zapojili se do sběru kaštanů a žaludů
- žáci 4. ročníku začali četbu knihy Dějiny očima psa, kde se seznamují s dějinami naší země tak trochu jinak
- žáci 4. ročníku si připomněli svátek Cyrila a Metoděje
 

LISTOPAD