Učíme se přírodou

Tento projekt probíhá ve všech třídách po celý školní rok 2013 - 2014

DUBEN 2014

- Den Země proběhl dne 22.4.2014, byl plný soutěží a her, které se vztahovaly k ochraně přírody a ekologii.

- Už budu školákem - setkání s budoucími prvňáčky proběhlo dne 24. 4. 2014 a také se vztahovalo ke Dni Země.

BŘEZEN 2014

- Pohádku pro budoucí prvňáčky Zvířátka a loupežníci zahráli žáci zdejší školy a pomáhali s pracovní dílničkou pro děti z MŠ.

- Jarní sběr starého papíru.

ÚNOR 2014

- projektové vyučování ve 2. ročníku na téma "Voda" : Žáci během vyučování zjišťují, kde všude je voda potřeba, seznámí se s živočichy, kteří ve vodě nebo u vody žijí, naučí se části toku řeky, diskutují o tom, kdy nám voda škodí a kdy nám pomáhá. Tento projekt bude zakončen výtvarnou soutěží "Voda a energie".

LEDEN 2014

- maškarní karneval Lesem se zvířátky.

PROSINEC

- vánoční výstava na téma "Vánoce v lese"
 

LISTOPAD

- zdravá pětka: učíme se, jak šetřit potravinami

ŘÍJEN

- sběr kaštanů a žaludů pro Městské lesy Opava - Skřípov

ZÁŘÍ

- výuka prvouky a přírodovědy z obrazu v chodbě

- sběr podzimních plodin a jejich vystavení pod obrazem

- sběr starého papíru

 

SRPEN

- malba v chodbě školy