Naše kouzelná vlast

Září

 - všichni žáci spolu s žáky ze ZŠ Hlavnice si vyzkoušeli svou zručnost a šikovnost a společně ve skupinkách prošli litultovským kouzelným parkem
 - žáci 1. ročníku v hodinách prvouky se seznamovali s Litultovicemi, orientovali se, kde jsou obchody, lékaři a kulturní památky a cestou určovali dopravní značky
- žáci 3. ročníku si vytvořili složku k projektu Naše kouzelná vlast, kde budou zaznamenávat získané letkvary
- žáci 3. ročníku na vycházce poznávali dopravní značky v Litultovicích
- žáci 4. ročníku v přírodovědě zopakovali a procvičili vědomosti o živé a neživé přírodě, začali tvořit herbář
- žáci 4. ročníku ve ve vlastivědě začali učit o naší dávné historii, o významných nálezech na našem území z doby pravěku
 

Říjen

- žáci 3. ročníku zkoušeli podzimní tradice naší vlasti ve vytváření konstrukcí papírových draků
- žáci 3. ročníku vytvářeli leteckou mapu rozložení obcí, ve kterých bydlí
- žáci 3. ročníku zakreslovali plánek části Litultovic se zámkem, muzeem, obchodem, zdravotním střediskem, kostelem a pomníkem
- žáci 3. ročníku získali první letkvar sběračství za sběr starého papíru nebo kaštanů
- žáci 1. ročníku v hodinách prvouky určovali listnaté a jehličnaté stromy v obci a jejich plody
- všichni žáci vyrobili Podzimníčka na výstavu na zámku
- žáci 3 a 4. ročníku navštívili expozici Síně tradic v prostorách zámku v Litultovicích a poslechni si poutavý výklad paní Tomáškové
- žáci 4. ročníku dále ve vlastivědě poznávají historii na našem území, příchod Slovanů
- žáci 4.ročníku si přečetli naše staré pověsti
 

Listopad

 - žáci 1. ročníku se seznamují se starými českými pohádkami O veliké řepě a Červená Karkulka, v klasické i veršované podobě
 - žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky vykládají o podzimu v sadu, na zahradě a na poli, sledují podzimní počasí
 - žáci 4. ročníku se ve vlastivědě věnují naší dávné historii, době prvních Přemyslovců, pokračují v četbě pověstí
 - žáci 4. ročníku zavzpomínali na české pohádky a vybírali jednu z nich k dramatizaci
- žáci 3. ročníku pracovali na téma sv. Martina - četli pověst o sv. Martinovi, doplňovali text o sv. Martinovi, skládali pranostiky, počítali husy ...
- žáci 3. ročníku si povídali o počasí v listopadu podle pranostik a porovnávali ho se současností