Naše kouzelná vlast

 

Září

 - všichni žáci spolu s žáky ze ZŠ Hlavnice si vyzkoušeli svou zručnost a šikovnost a společně ve skupinkách prošli litultovským kouzelným parkem
 - žáci 1. ročníku v hodinách prvouky se seznamovali s Litultovicemi, orientovali se, kde jsou obchody, lékaři a kulturní památky a cestou určovali dopravní značky
- žáci 3. ročníku si vytvořili složku k projektu Naše kouzelná vlast, kde budou zaznamenávat získané letkvary
- žáci 3. ročníku na vycházce poznávali dopravní značky v Litultovicích
- žáci 4. ročníku v přírodovědě zopakovali a procvičili vědomosti o živé a neživé přírodě, začali tvořit herbář
- žáci 4. ročníku ve ve vlastivědě začali učit o naší dávné historii, o významných nálezech na našem území z doby pravěku
 

Říjen

- žáci 3. ročníku zkoušeli podzimní tradice naší vlasti ve vytváření konstrukcí papírových draků
- žáci 3. ročníku vytvářeli leteckou mapu rozložení obcí, ve kterých bydlí
- žáci 3. ročníku zakreslovali plánek části Litultovic se zámkem, muzeem, obchodem, zdravotním střediskem, kostelem a pomníkem
- žáci 3. ročníku získali první letkvar sběračství za sběr starého papíru nebo kaštanů
- žáci 1. ročníku v hodinách prvouky určovali listnaté a jehličnaté stromy v obci a jejich plody
- všichni žáci vyrobili Podzimníčka na výstavu na zámku
- žáci 3 a 4. ročníku navštívili expozici Síně tradic v prostorách zámku v Litultovicích a poslechni si poutavý výklad paní Tomáškové
- žáci 4. ročníku dále ve vlastivědě poznávají historii na našem území, příchod Slovanů
- žáci 4.ročníku si přečetli naše staré pověsti
 

Listopad

 - žáci 1. ročníku se seznamují se starými českými pohádkami O veliké řepě a Červená Karkulka, v klasické i veršované podobě
 - žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky vykládají o podzimu v sadu, na zahradě a na poli, sledují podzimní počasí
 - žáci 4. ročníku se ve vlastivědě věnují naší dávné historii, době prvních Přemyslovců, pokračují v četbě pověstí
 - žáci 4. ročníku zavzpomínali na české pohádky a vybírali jednu z nich k dramatizaci
- žáci 3. ročníku pracovali na téma sv. Martina - četli pověst o sv. Martinovi, doplňovali text o sv. Martinovi, skládali pranostiky, počítali husy ...
- žáci 3. ročníku si povídali o počasí v listopadu podle pranostik a porovnávali ho se současností
- žáci 1. ročníku na akademii školy vystoupili s pohybovými písněmi, zazpívali vánoční koledy a připravili na výstavu chaloupky a postavy podle Josefa Lady 
 - všichni žáci se zapojili do výtvarné soutěže Vánoční přání
 

Prosinec

 - žáci 1. ročníku v hodinách prvouky a čtenářského kroužku se seznamují s tradicemi a zvyky Vánoc, sv. Barborou, sv. Mikulášem a knihou Josefa Lady České Vánoce, zpívají české koledy
- žáci 4. ročníku v hodinách vlastivědy se dále dozvídají o české historii za vlady Přemyslovců
- žáci 4. ročníku si v hodinách Pč a VV vyrábějí tradiční vánoční ozdoby, svícny, přáníčka.
- žáci 3. ročníku se naučili tradiční české koledy
- žáci 3. ročníku se seznámili s autorem a ilustrátorem Josefem Ladou
- žáci 3. ročníku se v hodinách prvouky bavili o tom, co je víc než dárky pod stromečkem
- všichni žáci se účastnili každé pondělí společného setkání školy, kde pracovali na tématech o sv. Barboře, o tradicích vánoc a o významu betlémů
 

Leden

- všichni žáci se seznámili s tradicí Třech králů
- žáci 3. ročníku vyráběli v pracovních činnostech postavy Třech králů
 - žáci 1. ročníku se zapojili do výtvarných soutěží: Krokodýlek hledá sestřičku, PO očima dětí, J. A. Komenský - škola hrou
- žáci 1. ročníku pokračují v obrázkovém čtení klasických českých pohádek, vypráví podle osnovy a seznámili se s ilustracemi Heleny Zmatlíkové
- všichni žáci se zapojili do soutěží znalostních, rychlostních a vědomostních v karnevalu
- žáci 3. ročníku se seznamovali s různými druhy zimních sportů a se jmény českých sportovců zimních sportů
 

Únor

- všichni žáci se seznámili s tradicí Masopustu
- žáci 3. ročníku ve slohu vytvářeli podle vyhledaných informací na internetu postup výroby masopustních koblih
- žáci 1. ročníku ve čtenářském kroužku pracovali s pohádkou Zvířátka a loupežníci - vyprávěli pohádku podle osnovy, hledali rozdíly, nesmysly, slova začínající na k, l, hádali zvířátka a naučili se jazykolamy
- žáci 3. ročníku vyhledávali rozdíly mezi lidovou pohádkou a bajkou, četli pohádky Boženy Němcové
 
 

Březen

- žáci 3. ročníku se seznamovali s autorem dětských knih Bohumilem Říhou, četli ukázky z jeho knih a popisovali hlavní postavy z knihy O letdélku Káněti

- žáci 1. ročníku četli v obrázkové knížce klasické české pohádky: O Smolíčkovi, Hrnečku vař a O Budulínkovi, vypravovali pohádky podle osnovy, hledali rozdíly, nesmysly, nechyběly hádanky ke každé pohádce, porovnávali je s televizní verzí, učili se jazykolamy

 

Duben

 
 

Květen

žáci 1. ročníku vyhodnotili práci ve čtenářském kroužku, z každé hodiny si odnesli jeden díl puzzle, z kterého složili obrázek, dostali diplom čtenáře a sladkou odměnu
 
 

Červen

- žáci 1. ročníku si vyprávěli o dětských večerníčcích, některé oblíbené si přečetli, vybarvili si omalovánku Večerníčka a složili čepici z papíru
 - žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky vyzkoušeli napsat správně název naší země, vyprávěli si, co to je domov, vybarvili si českou vlajku a náš národní strom, poslechli si českou hymnu a zabývali se jejím obsahem