Pohádkový svět - Už budu prvňákem

V tomto projektu se děti hravou formou seznámí se školním prostředím a učiteli. Každý měsíc je bude provázet jedna z pohádkových postaviček, která bude s dětmi procvičovat držení tužky, uvolňovat ruku, aby se jim ve škole dobře psalo, luštit křížovky a bludiště, číst pohádky, soutěžit a seznamovat se s dalšími dovednostmi a schopnostmi, které potřebuje žák do první třídy.

Pro rodiče připravujeme seznámení s tím, co by měl prvňáček umět a jak mu mohou pomoci s nástupem do první třídy.

S tématy jednotlivých schůzek budete seznámeni pozvánkou, kterou zasíláme e-mailem nebo doručením do MŠ nebo na adresu. Schůzky připravujeme v tyto dny (může nastat změna termínu, která bude uvedena na pozvánce):

  8. 11. 2016

 

7. 3. 2017

13. 12. 2016

 

4. 4. 2017 Zápis do 1. třídy

10. 1. 2017

 

9. 5. 2017

  7. 2. 2017

 

6. 6. 2017

Setkání nejsou povinná. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí připravit své děti na zdárný nástup do základní školy. Mohou přijít i děti, které budou žádat odklad školní docházky nebo k zápisu půjdou do jiné základní školy.

Na Vaše setkání se těší kolektiv ZŠ Litultovice.

Listopad - S Křemílkem a Vochomůrkou

 
Poprvé jsme se sešli s předškoláky 8.11.2016. Připravili jsme pro ně seznámení se všemi učiteli a vychovatelkami a pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka měli hodiny se zlou kukačkou.
 Paní učitelka četla dětem pohádku, pro děti měla připraveny pracovní listy, kde vyhledávaly kukačky schované v hrncích, uvolňovaly si ruku pomocí dokreslování ciferníku hodin, společně slabikovaly slova věcí, které by se vešly nebo nevešly do hrnců u Křemílka a Vochomůrky a také nezapomněly vyhnat zlé kukačky pomocí písničky o kocourovi. Nakonec si poskládaly puzzle Křemílka a Vochomůrky a dostaly domácí úkol, kde mají vyhledat rozdílné kocoury. 
 

prosinec - Krtek a Vánoce

 
V úterý 13.12.2016 jsme pozvali naše předškoláky na druhé setkání, tentokrát s Krtečkem. Předškoláci se seznámili s příběhem Krtek a Vánoce, který prolínal všemi úkoly. Děti zdobily stromeček, kde si opakovaly geometrické tvary a barvy, hledaly zvířátka v závěji a slabikovaly jejich názvy, uvolňovaly si ruku, když balily dárečky a rozmotávaly vánoční stuhu. Nakonec pomohly Krtkovi složit rozbitý stromeček a mohly začít vánoce. 
 

leden - Rákosníček a doba ledová

 
Třetí setkání s předškoláky proběhlo v úterý 10.1.2017 a tentokrát pod názvem Rákosníček a doba ledová. Děti si poslechly úryvky z pohádky Rákosníček a doba ledová, počítaly rampouchy, které zavinil mrož, bruslily rukou na kluzišti, kde si uvolňovaly ruku pro snadnější psaní, snažily se pomoct Rákosníčkovi najít správnou cestu na sever a protože byly všechny děti chytré a dovedly uhádnout hádanky, tak nad mrožem s Rákosníčkem vyhrály. Domů si děti odnesly obrázek Rákosníčka, který si ozdobily zimními vločkami. Za domácí úkol budou vzpomínat, jak Rákosníček vypadal a pokusí se ho správně vybarvit.
 

Únor - Káťa a Škubánek na horách

 
V úterý 7. 2. 2017 jsme opět přivítali ve škole předškoláky na čtvrtém setkání nazvaném Káťa a Škubánek na horách. Tentokrát děti učily Škubánka lyžovat vpravo, vlevo, nahoru, dolů, dále se vydaly na karneval na sněhu, kde pomáhaly s výzdobou, když se snažily psát spirály, počítaly trpaslíky, za které byly převlečené myšky, ukázaly, že se neztratí jako Škubánek, protože znají svou adresu a nakonec si vyrobily jednoduchou masku. Domů si odnesly domácí úkol, kde budou počítat Škubánky a také s ním bloudit. Za tu velkou práci si opět odnesly odměnu, tentokrát v podobě obrázku Škubánka a oplatek. 
 
 

Březen - Rumcajs a obr

V úterý 7.3.2017 jsme opět přivítali v naší škole budoucí prvňáčky. Tentokrát byla přichystána také beseda pro rodiče na téma "Nebojme se zápisu". Paní ředitelka si pro rodiče připravila přednášku o tom, co by děti měly při vstupu do školy zvládat a jaké dokumenty budou potřebovat při zápisu do 1. třídy. Ani děti nezahálely a pomáhaly Rumcajsovi ubránit se před obrem. Z kostek poskládaly a spočítaly, jak velký by mohl být obr, který chtěl zničit les Řáholec. Zachránily blesk z medu, když ho zkoušely kreslit a také ho hledaly ukrytého pod obrázky. Nakonec vše dobře dopadlo a děti si poskládaly klobouk Rumcajse, který si s drobnou sladkostí odnesly jako odměnu.
 
 

Duben zápis s Machem a Šebestovou

 

V úterý 4.4.2017 se v naší škole konal Zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo 22 dětí. Celý zápis byl v duchu pohádky Mach a Šebestová ve škole. Děti si zkusily volat kouzelným sluchátkem, podívaly se do biologického kroužku za zvířátky a pomohly Machovi a Šebestové zničit bacily v krku spolužáka Kropáčka a nakonec nakreslily školníka Macha a Šebestové. Za splnění úkolů si děti odnesly sladkou odměnu, drobný dáreček, který vyrobili naši páťáci a pamětní list. Na všechny se opět těšíme na dalším setkání, které se koná 9.5.2017.

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tr._Mach_a_Sebestova_2017

Květen Ferda Mravenec

 

V úterý 9.5.2017 jsme se opět setkali s našimi předškoláky u nás ve škole. Tentokrát pod názvem Ferda Mravenec. I tentokrát si děti s Ferdou toho hodně vyzkoušely. Nejprve poznávaly kamarády Ferdy Berušku a Brouka Pytlíka, poslechly si kousek jedné z kapitoly knihy Ferdy Mravence, hrály si s šátkem Ferdy, kdy na šátek přikládaly a porovnávaly počty puntíků, vyzkoušely si nakreslit ulitu šneka, trénovaly koníky s vozíčky, hledaly stejné Berušky a nakonec uvázaly Ferdovi šátek. Tentokrát dostaly za domácí úkol zapamatovat si alespoň tři pohádkové postavičky, se kterými jsme se setkávali během roku. Další a poslední setkání před nástupem do školy proběhne 6.6.2017 a to v duchu Dne dětí. 

FOTO: zslitultovice.rajce.idnes.cz/Uz_budu_prv._Ferda_Mravenec

 

červen - Den dětí s pohádkou

V úterý 6. 6. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo poslední pohádkové setkání s našimi budoucími školáčky v tomto školním roce. Paní učitelka Mgr. Lenka Krömrová připravila soutěžní odpoledne s pohádkovými postavičkami. Děti lovily rybičky, Rumcajsovi házely šišky do klobouku, Cipískovi pomáhaly nosit vodu a zalévat les a skřítkům zdolávat překážky. Děti si prošly bludištěm a společně s rodiči lesem. Kresbou na chodníky si nakreslily oblíbené pohádkové postavičky. Za velkou snahu a zručnost si vysoutěžily pěkné odměny. Na příští setkání v novém školním roce se na nové školáčky těší paní učitelky.