Za pohádkou do knihovny

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Velký den pro prvňáčky nastal 31.5.2018, kdy je do naší školy přijel pasovat na čtenáře král z Říše knížek. Třídu si děti upravily na provizorní knihovnu, kde si seřadily knížky podle jmen autorů a vyzdobily si ji pohádkovými postavičkami. Před tím, než je král pasoval na čtenáře, museli složit Čtenářský slib a dokázat, že už umí číst z knížky. Za odměnu je král pasoval na čtenáře, pan starosta p. Birgus jim předal pamětní list a paní knihovnice p. Batková jim připravila jejich první vlastní knihu, kterou tvořily v knihovnických lekcích. Děti si domů kromě odměn v podobě knížky, fixů a sladkostí odnesly také velký zážitek. 

 

4. lekce - Pták ohnivák

 

Tentokrát jsme se 25.5.2018 vydali na poslední knihovnickou lekci do místní knihovny v Litultovicích. Vzhledem k tomu, že jsme byli v knihovně, tak paní Batková dětem povídala také o tom, jak se chovat v knihovně a jak se v ní orientovat. Čekala nás také další pohádka "Pták ohnivák". Děti se snažily uhodnout název pohádky z kouzelného kufříku, pohádku si  poslechly a nakonec vybarovaly obrázek k pohádce a odpovídaly na otázky týkající se této pohádky. V knihovně se dětem moc líbilo.

 

3. lekce - Dlouhý, Široký a Bystrozraký

 

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 nás opět ve škole navštívila paní Batkovou z knihovny s novou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. I pro tuto lekci si připravila kouzelný kufřík, ve kterém měla schované obleky pro Širokého, Bystrozrakého, princeznu, prince a čaroděje. Pohádku si tentokrát přečetli společnými silami. Po přečtení pohádky vyluštili slova, která slyšeli v pohádce a vymalovali si k pohádce obrázek. Bystrozraký dokonce dostal i obrovské oči, aby mohl najít začarovanou princeznu. Nakonec si nalepili postavičku Dlouhého a Širokého. Dětem se lekce opět moc líbila.

2. lekce - Tři oříšky pro popelku

V pátek 23.3.2018 nás už podruhé navštívila paní Batková s další pohádkou Tři oříšky pro popelku. Tentokrát měla v kouzelném kufříku schovaný střevíček, šaty, čočku, popel a oříšek. Po tom, co dětem pohádku přečetla, si vyzkoušely přebírat čočku a popel, skládaly oříšek z papíru a poslouchaly jarní ptáčky. I tentokrát to bylo velmi pěkné.

 

1. lekce - O perníkové chaloupce

 

V pátek 23. února 2018 začal u prvňáčků projekt, který je pod záštitou knihovny v Litultovicích pod názvem „Pasování na čtenáře“. Paní Batková si pro děti připravila kouzelný kufr, ve kterém byly kouzelné věci, které dětem měly připomenout pohádku O perníkové chaloupce. Po přečtení pohádky četli společně věty, ve kterých chyběla některá slova. Pak děti zkusily hledat světýlko v pohádkovém lese. Nakonec si dokreslily obrázek perníkové chaloupky. Tato lekce byla velmi pěkná.