Poznáváme lesy a louky

 

Září

- 4. ročník poznávání stromu olše lepkavá, vypracování pracovního listu o tomto stromu, frotáž kůry stromů
-  všechny ročníky sběr starého papíru
-  všechny ročníky sběr kaštanů a žaludů
- 2. ročník vycházka do parku s poznáváním listnatých a jehličnatých stromů, přiřazování stromů a jejich plodů
- 2. ročník výstava listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů
- 5.ročník si na vycházce do blízkého lesa zopakoval vědomosti o nerostech a horninách na kamenech nalezených v korytu řeky Hvozdnice.
 

Říjen

- 2. ročník beseda o významu lesa pro člověka - zdroj kyslíku, domov pro zvířata a rostliny, ochrana, místo odpočinku...atd.
- 2. ročník výroba pomůcky do prvouky - poznávací kartičky se stromy, keři a rostlinami rostoucími v lese
- 2. ročník výroba ježků z přírodních materiálů ( seno, šišky, šípky, kaštany, jeřabiny, ...atd.) na výstavu Podzimníčků na zámku
-  všechny ročníky - i nadále probíhá sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka na zimu
- 4. ročník poznával blíže jírovec maďal, žáci pracovali na pracovním listu o tomto stromu v rámci jazyka českého
- 5. ročník vyráběl z přírodnin nasbíraných v lese výrobky na výstavu Podzimníčků
- 5. ročník se na vycházce do blízkého lesa věnoval pozorování podzimní přírody, sběru přírodnin a pozorováním živočichů.
 

Listopad

 
- 2. ročník liška obecná, pracovní listy o životě lišky a jejím zařazení mezi savce, čím se živí, mláďata, popis lišky, puzzle lišky
- 4. ročník se blíže seznamoval s dubem a s jeho druhy, tvary korun a listů
- 5. ročník se zabýval zkoumáním šišek, jejich tvarem a umístěním semen, tvarem semen a způsobem odnosu větrem do větších vzdáleností.
 

Prosinec

 
- vydání školního kalendáře z prací našich žáků pod názvem Poznáváme lesy a louky
- příprava vánoční výstavy na téma Poznáváme lesy a louky
- žáci 2. ročníku přečetli knihu Pohádky z hájovny a společně si udělali zápis do čtenářského deníku
- žáci 4. ročníku blíže poznávali vánoční strom smrk, dozvěděli se také, jak je těžké takový stromeček na vánoce pěstovat v květináči
- žáci 5. ročníku se věnovali pěstitelským pracem ve třídě, zasadili si semena rostlin a nadále o ně pečují
 

Leden

 
- 2. ročník pracovní listy na téma zvířata v zimě - dokrmování zvěře, ptáků v krmítku, poznávání zvířat v zimě v lese, poznávání stromů v lese
- všichni karneval pro děti pod názvem Poznáváme lesy a louky
- zápis žáčků do první třídy pod názvem Poznáváme lesy a louky

- žáci 2. ročníku přečetli knihu o zvířátkách Pohádky s velkými písmeny a společně si udělali zápis do čtenářského deníku

- žáci 5. ročníku důkladně pozorovali listy, které opadaly na podzim, jejich rozklad a strukturu žilek


Únor

- 2. ročník společná četba Pohádky o zvířátkách, po přečtení knihy si žáci udělají zápis do čtenářského deníku

- 5.ročník si zopakoval vědomosti o rozložení druhů lesnatých porostů na území ČR,v našem kraji a okolí Litultovic

- žáci 4. ročníku se věnovali rostlinán a živočichům na louce, kreslili rostliny rostoucí na louce, poznávali podle obrázků

 

Březen

- žáci 5.ročníku podrobně zkoumají rostlinu BŘEČTAN, tvar jeho listů, jeho rozmnožování. Každý si nechal zakořenit jeden výhonek této rostliny ve vodě na okně.

- žáci 2. ročníku procvičují zvířecí rodinky a v hodinách výtvarné výchovy je nakreslí a popíšou

- žáci 2. ročníku v hodinách hudební výchovy se naučili hru na květiny, kde se vyskytují jarní květiny sněženka a petrklíč, zjišťují, co všechno o těchto rostlinách ví

- žáci 2. ročníku budou pozorovat čápy na hnízdě od jejich příletu, hnízdění a odletu a vše budou zapisovat na plakát ve třídě

- žáči 4. ročníku se věnují vrbě jívě, z vrbového proutí si upletli velikonoční věneček

 

Duben

 
- žáci  2. ročníku si v hodinách výtvarné výchovy vyrobili model čápa bílého, zaznamenali jsme přílet čápů 2. 4. 2016
- žáci 2. ročníku si do hodin prvouky donesli knihy, encyklopedie, pohádky a DVD o čápech, aby o nich získali co nejvíce informací - jak vypadá, kde hnízdí, čím se živí, co dělá v rozčilení a během toku, žáci louskali hádanky o ptácích, denně pozorujeme čápy na hnízdě
- žáci 4. ročníku připravili ochutnávku různých druhů jablek
- žáci 4. ročníku si připravilli pro své spolužáky referáty o svých domácích mazlíčcích
- žáci 5, ročníku pokračovali v pěstování zakořeněnývh šlahounů, přesadili rostlinky do zeminy v květináčích a připravili ke Dni matek.
- žáci 5. ročníku pozorovali jarní větvičky bezu a pučení nových lístků, jarní rostliny a rozdíly mezi bledulí a sněženkou.
 

Květen

 
- žáci 2. ročníku si založili jednoduchý herbář z nasbíraných a usušených jarních rostlin, rostliny zařadili do čeledi a řádu, uvedli datum sběru a lokalitu
- žáci 2. ročníku se zapojili do příprav na jarní akademii pod názvem Přírodou křížem krážem a nacvičili hudebně pohybovou Hru na květiny
- žáci 4. ročníku připravili vystoupení na jarní akademii pod názvem Přírodou křížem krážem
- Den bez tabáku - ochrana zdraví a také přírody
- Žáci 5.ročníku si připravili své rostlinky - avokádo a kávovníky - k odnesení domů, přesadili rostliny a řekli si o škůdcích.
 

Červen

 
- Den dětí - Poznáváme lesy a louky - žáci házeli šiškou na cíl, stavěli z dřevěných polínek, váleli polínka, skládali puzzle - rostliny, poznávali větve listnatých a jehličnatých stromů a keřů, soutěžili ve vědomostech o životě v lese a na louce
- žáci 2. ročníku společně přečetli pohádkovou knihu o životě hmyzu a brouků Knížka Ferdy Mravence a společně si udělali zápis do čtenářského deníku, jednotlivé příběhy z knihy nakreslili v hodinách výtvarné výchovy
- žáci 4. ročníku se zabývali ochranou přírody - vodní toky
- žáci 5.ročníku pročítali jako společnou četbu Tajuplný ostrov
- žáci 4. ročníku vyšli do přírody k rybníku Kuchtíku v Litultovicích, kde si zahráli hry o přírodě a po celou cestu sledovali a zapisovali vše, co začínalo na dané písmeno.