Naše zahrada

Září

- Sportovní dopoledne se ZŠ Hlavnice a ZŠ Dolní Životice. Žáci všech škol soutěžili v soutěžích na téma zahrada a zvířátka.
- Žáci 3. ročníku si v rámci třídního projektu "Bylinky naší zahrádky" povídali o šalvěji. Nakonec si dokonce uvařili šalvějový čaj. Skoro všem dětem bylinkový čaj chutnal.
- Děti 4.třídy si připravily pracovní listy o rostlinách a zvířatech, rozdělených podle jednotlivých měsíců.
 

Říjen

- Žáci 3. ročníku se tento měsíc věnovali další bylince jitroceli. Dozvěděli se, na co vše mohou bylinku využít a kde ji sbírat.
- V měsíci září i října žáci sbírali pro zvířata na zimu kaštany a žaludy, největší a nejkrásnější kaštany žáci s velkým úsilím a zájmem nasbírali u pana Hadámka na zahradě.
- Žáci 4. třídy podnikli první vycházku do přírody, kde pozorovali změny odcházejícího léta.
- Žáci prvního ročníku se učili poznávat stromy, v hodinách výtvarné a pracovní výchovy dělali otisky jablíček a jejich listů, vyzkoušeli si i frotáž listu a v měsíci září i října dělali ochutnávku jablek.
- V hodinách prvouky si naši prvňáčci vykládali o práci na poli, v sadu, na zahradě, pracovním nářadí, o živočiších na podzim, při vycházkách vesnicí pozorovali stromy i živočichy.
- Všichni žáci se zapojili do výroby podzimníčků z jablek, dýní, brambor, okurek...ovoce a zeleniny, které našli na zahrádce.

 

Listopad

- Žáci luštili křížovky a hádanky o ovoci a zelenině.
- Žáci 3. ročníku si povídali o léčebných účincích našeho národního stromu lípy, psali básničky o lípě a luštili osmisměrku o stromech.
- Žáci 4. ročníku prováděli pokusy s listy stromů, pozorovali žilkování listů, buňky v cibulové slupce

- Žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky povídali o podzimních proměnách na naší zahradě, o proměnách stromů, o ptácích, kteří odletěli do teplých krajin a o ptácích, které můžeme vidět na zahradě přes zimu.

 

Prosinec

- Všichni žáci školy se setkali na druhém adventním pondělí, kde se dozvěděli, že i ze slunečnicových semínek, které si sami můžeme pěstovat ze slunečnic, se dá upéct vánoční cukroví. V pracovním listě pomyslně nasypali semínka také sýkorkám na krmítko.
- Žáci 3. ročníku se tento měsíc dozvěděli, že slunečnicová semínka jsou dobrá na to, aby nás oči poslouchali.
- Žáci 4. ročníku opět prováděli pokusy - s vodou a různými materiály a působení změny teplot na ně.
- Žáci 1. ročníku v rámci projektu ovoce a zelenina do škol vypracovávali pracovní listy o ovoci a zelenině, které můžeme sklidit na našich zahrádkách, o zimní proměně celé zahrady, o krmení ptáčků přes zimu.
- Vánoční besídkou ve škole pod názvem Naše zahrada žáci pozorovali zahradu a zjištˇovali, co všechno můžeme vidět v zimě na zahradě, žáci prvního ročníku ve svém vystoupení připomněli, že nesmíme zapomínat i na naše zvířátka.
 

Leden

- maškarní ples na téma Naše zahrada - sběr ovocných plodů, jízda zručnosti s kolečky, přenášení ovoce, vajec, tanec s jablky, počítání oříšků ...atd.
- žáci 3. ročníku pracovali s pracovním listem o mandarince v rámci projektu ovoce do škol
- také žáci 1. ročníku v rámci projektu ovoce do škol vyplňovali pracovní listy s tropickým ovocem
- žáci 3. ročníku se v tomto měsíci věnovali účinkům pelyňku v rámci vyjmenovaných slov
- Žáci 4. ročníku se věnovali pozorování a rozeznávání stop zvěře ve sněhu
 

Únor

- žáci 3. ročníku si povídali o rostlině řeřicha a semínka řeřichy si také ve třídě zaseli
- zimní olympiáda na naší zahradě - hledání zvířátek ve sněhu, trefa na cíl, jízdy zručnosti, psí spřežení ...atd.
- žáci prvního ročníku v rámci projektu ovoce do škol si povídali o jablku a hrušce - vitamíny, minerály, plody, stromy a vyplnili pracovní list
- Žáci 4. ročníku mluvili o zimní přírodě, dokrmování zvěře, potřebě soli pro živočichy
 
 

Březen

 
- žáci 1. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže Čáp bílý, který v březnu přiletí na naše hnízdo u školy, kdy můžeme pozorovat chování čápů do konce června
- žáci 1. ročníku v rámci projektu ovoce do škol si povídali o ředkvičce a jejich účincích na srdce, vitamíny, o barvě a využití do salátů, pomazánek ...atd.
- žáci 1. a 3. ročníku besedovali nad knihami Jiřího Žáčka a ilustrovali knížky o mláďátkách
- všichni žáci školy byli na velikonočním programu ve Slezském zemském muzeu, jehož součástí byl program Do pohádky se zvířátky
- Žáci 4.ročníku začali vytvářet svůj herbář, začali prvními jarními rostlinami a připravili si k nim referáty
 

Duben

- žáci 3. ročníku se tento měsíc zabývali jarními bylinkami a to především kopřivou. Petra Koníčková přinesla sušenou kopřivu, ze které si společně všichni žáci připravili kopřivový čaj na ochutnání
- žáci 1. ročníku v hodinách prvouky poznávali a pozorovali jarní květiny, které rostou na zahrádkách v okolí školy a pojmenovávali zvířecí rodinky, které najdeme na statku
- ke Dni Země žáci prvního ročníku připravovali výukovou stezku a zabývali se tříděním papíru a kartonu, v odpoledních hodinách sbírali kamínky, papírky a plasty na školní zahradě po nedávné rekonstrukci školy a uklidili kůlnu s nářadím pro školní zahradu
- ke Dni Země třeťáci vytvořili část výukové stezky o bioodpadu. Výuková stezka byla umístěna na plot školní zahrady
- Žáci 4. ročníku pozorovali stavbu rostlin, do herbáře průběžně zařadili další rostliny
 

Květen

- žáci 1. ročníku připravili do školního časopisu Počteníčko informace a pozorování čápů na hnízdě u školy
- žáci 3. ročníku se seznámili s léčivými účinky smetanky lékařské. Všichni žáci také ochutnali sirup vyrobený z pampeliškových květů. 
- všichni žáci naší školy se zúčastnili přírodovědné soutěže v Mladecku, kde soutěžili ve znalostech z oboru: pole, louka, voda, zahrada, les, zvířata
- Žáci 4. ročníku na vycházkách pozorovali změny v přírodě, věnovali se orientaci v terénu
 

Červen

- všichni žáci navštívili Arboretum v Novém Dvoře, kde se dozvěděli něco nového o zvířatech, pozorovali motýly a krmili kapříky
- žáci 1. ročníku se učili o našem národním stromě - lípě a jeho léčivých účincích
- Žáci 4. ročníku se zabývali léčivými rostlinami, jejich využitím