NAŠE ŠKOLA A SVĚT DĚTÍ

Září
 - žáci 3. ročníku sklidili svou úrodu plnou vitamínů, mrkev, kterou si sami na jaře zaseli, ochutnali pažitku a nápoj z máty, o zahradu pečují vytrháváním plevele, pravidelnou zálivkou a nechybí ani dolití vody do pítek pro ptáčky 
 - žáci 3. ročníku v hodinách prvouky určovali dopravní značky v okolí školy a zopakovali si dopravní výchovu z minulého ročníku 
 - všichni žáci si prošli Pohádkovou stezku v okolí školy s plněním úkolů a konečným hledáním pokladu na školní zahradě
- žáci 5. ročníku pracovali v jazyce českém a matematice na téma září a podzim
- žáci 5. ročníku pracovali s informacemi o nejhlubší Hranické propasti a vyhledávali na mapě lázeňská města
- žáci 5. ročníku se zabývali hodnotou peněz, zda si vzít či nevzít půjčku na určité životní potřeby
- Žáci 1.ročníku si zopakovali pravidla chování v silničním provozu, nakreslili si mapu okolí školy se všemi cestami, kterými se do školy dostanou.
 
Říjen
 - žáci 3. ročníku si v hodinách literární výchovy ve skupinkách vytvořili myšlenkovou mapu na téma My a Evropa, zabývali se životem v EU, jednotlivými státy a četli si o zajímavostech v dopravě, měně, pěstování plodin, tradičními jídly u nás a státech EU
- žáci 5. ročníku si v rámci hodin čtení povídali o různých druzích povolání a při řešení slovních úloh v matematice určovali, o jaké povolání by se mohlo jednat
- žáci 5. ročníku pracovali s informacemi o osobnostech T. Baťa a T.G. Masaryk
- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky pracovali ve skupinkách na téma: obec Hlavnice a Litultovice - zjišťovali vznik, historii, počet obyvatel, kulturní památky, zajímavosti, rodáky, soutěže
- žáci 5. ročníku v hodinách českého jazyka, matematiky a vlastivědy pracovali s tématem jeskyně. Dozvěděli se správný název pro povolání, které se zabývá tímto tématem, vyhledávali v mapě ČR naše nejznámější jeskyně, tvořili přídavná jména z názvů jeskyní, pomocí zlomků vyjadřovali počty jeskyní ...
- žáci všech ročníků vyrobili Podzimníčky a svými výrobky ozdobili školní zahradu
- žáci 5. ročníku si povídali o vzniku ČSR, tvořili myšlenkovou mapu, zjišťovali nejdelší řeku a nejvyšší horu ČSR, popisovali mapu ČSR
- žáci všech ročníků si připomněli svátek Halloween, učili se v maskách a vytvářeli výzdobu na Halloween
-Žáci 1.ročníku společně ve třídě oslavili Halloween, pracovali v kouzelné knize úkolů a zahráli si hry ve skupinkách na koberci
 
Listopad
- žáci 5. ročníku se zabývali užitím bylinek ze školní zahrady na podzimní nachlazení
- žáci 5. ročníku vytvořili plakát své cestovní kanceláře po Moravskoslezském krajii
- žáci 3. ročníku hledali rozdíly mezi obcí a městem, vyprávěli si o naší vlasti, státních symbolech a hlavním městě Praha
- žáci 3. ročníku vyhledávali zajímavá místa v ČR, která navštívili, dále vyhledávali informace a zajímavá místa Moravskoslezského kraje
- žáci 5. ročníku si připomněli osobnost sv. Martina, četli pranostiky k tomuto dni, legendu o sv. Martinovi, formou puzzle počítali a tím poskládali obrázkový vtip o sv. Martinovi, soutěžili v kvízu znalostí o sv. Martinovi
- žáci 3. ročníku si připomněli sv. Martina Legendou o plášti a zjistili, proč se jí v tento den husy, na ČT Edu jsme se společně s našimi prvňáčky podívali na příběh o sv. Martinovi a vybarvili obrázek
- Žáci 1.ročníku si vyprávěli o vesnicích, ve kterých žijí, o památkách, které v nich jsou a prošli se v okolí školy.
- Žáci 1. ročníku si povídali o svatém Martinovi a namalovali si koně svatého Martina
- žáci 1. a 3. ročníku si připomněli svátek 17. listopadu, boj za svobodu a demokracii, sametovou revoluci, osobnost Václava Havla a podívali se na fotografie ze 17. listopadu 1989
- žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře králem a královnou - žáky 5. třídy. Každý získal nový slabikář, ve kterém budou dále zdokonalovat své čtenářské dovednosti.
- žáci 5. ročníku si v hodině vlastivědy připomněli Sametovou revoluci ve spojení se státním svátkem
- všichni žáci nacvičují vánoční koledy a básně na první adventní neděli
- žáci 3. ročníku vyhledávali informace o sousedních státech ČR, zjišťovali hlavní město, polohu, počet obyvatel, jméno prezidenta, státní vlajku a státní znak a měnu
- Žáci 1.ročníku se na nadcházející období adventu připravili malovaným Betlémem, do kterého si budou dolepovatznámé postavičky. 
- žáci 3. ročníku vyhledávali na mapě ČR všechna nej - nejvyyší horu, rybník, vodní nádrž, minerální pramen, jezero, největší vodopád, nejdelší řeku a učili se orientovat  na mapě
 
Prosinec
- žáci 3. ročníku ve čtenářském klubu si vyprávěli o sv. Barboře a sv. Mikuláši, sv. Lucii, četli si o tradicích a zvycích Vánoc u nás i ve světě
- žáci 3. ročníku v hodinách hudební výchovy zpívali české i anglické vánoční koledy a říkanky, seznámili se s hudebním skladatelem Jakubem Janem Rybou a poslechli si Českou mši vánoční, seznámili se s pojmem pastorela
- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky vyprávěli o vánočních zvycích doma, o setkávání v rodině se svými nejbližšími 
- žáci 5. ročníku četli a vysvětlovali si zimní pranostiky 
- žáci 5. ročníku v rámci jazyka českého a matematiky pracovali s tématy sv. Barbory, sv. Mikuláše, pečení cukroví, tradice Vánoc
- žáci 5. ročníku se v hodině vlastivědy seznámili s tradicemi Vánoc v sousedních státech a vypracovali na toto téma referáty
- žáci 3. ročníku ve čtenářském klubu se v průběhu měsíce seznamovali s tématem Vánoce v literatuře a četli si ukázky J. Lady: České Vánoce, úryvky B. Němcové: Babička a V. Čtvrtka: Vánoce u Rumcajsů
- Žáci 1. ročníku si povídali Adventu a svátcích, o jménech, které se přiřazují ke svatým lidem, o tradicích.
 
Leden
- žáci prvního a třetího ročníku se vydali na přírodovědnou vycházku Po stopách zvířátek, podle stop, obrázků a nápovědy zapisovali do křížovky názvy zvířátek
- žáci 3. ročníku si vyprávěli o různých povoláních, udělali rozhovor se svými rodiči, aby zjistili co nejvíce o jejich práci
- žáci 3. ročníku zjišťují, jaké jsou podmínky života na Zemi bez kterých by nemohli žít
- žáci 3. ročníku v hodinách čtení hrajou pohádky B. Němcové, bratří Grimmů, V. Čtvrtka a L. Lomové a porovnávají je s filmovými pohádkami
- žáci 5. ročníku cestovali po známých destinacích v rámci hodiny vlastivědy a čtení
- žáci 5. ročníku si povídali o období masopustu a karnevalech, vytvářeli nákupní seznam pro pohoštění na masopust, četli o tradicích, malovali masopustní průvod
- v rámci matematiky žáci na 5. ročníku vyhledávali současné ceny potravin s využitím desetinných čísel
- žáci 1. ročníku si vyrvořili postavičky Tří králů, vyprávěli si pověst a přečetli sami krátký příběh, ke kterému dokoncili ilustraci.
 
Únor
- žáci 5. ročníku se seznamovali s autorem a ilustrátorem Aloisem Mikulkou, četli jeho pohádky, vyhledávali jeho ilustrace, v hodině informatiky vytvářeli komiksový obrázek k pohádce O jaguárovi
- žáci 5. ročníku se seznámili s autorem Jaroslavem Foglarem a začali společně číst knihu Záhada hlavolamu
- žáci 3. ročníku se seznámili s českým autorem pohádek Václavem Čtvrtkem a ilustrátorem Radkem Pilařem, dočetli příběhy Rumcajse
- žáci 3. ročníku přečetli knihu Kláry Smolíkové: Vynálezce Alva
- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky se zabývají neživou přírodou a podmínkami života na Zemi, bez kterých bychom nemohli žít, vyprávěli si o Sluneční soustavě, naučili se názvy planet  a zjišťovali informace o planetě Zemi
- žáci 5. ročníku se v hodinách tematický zabývali zimní olympiádou, seznamovali se s olympijskými sporty a známými českými sportovci
- Žáci 1. ročníku si sami společně přečetli knihu o zvířátkách, seznámili se s ilustracemi Heleny Zmatlíkové
 
Březen
- žáci 3. ročníku se seznámili s lidovým svátkem Masopust, o tradicích, pranostikách a vodění medvěda a o křesťanském svátku Popeleční středa
- žáci 3. ročníku čtou klasické české pohádky a seznamují se s Boženou Němcovou a Karlem Jaromírem Erbenem
- žáci 1. a 3. ročníku zhlédli přednášku o řemeslech bruntálskéhio regionu s prohlídkou zámku v Bruntále
- žáci 5. ročníku navštívili město Bruntál, pracovali s tablety ve Smart expozici Přírody, kde se dozvěděli různé informace o jesenické přírodě. Pomocí tabletů si dokázali zhmotnit různé živočichy a dokonce si vyzkoušeli také virtuální brýle
 - všichni žáci navštívili místní knihovnu s programem, žáci prvního a třetího ročníku hádali pohádky, spojovali pohádkové postavy, vyprávěli, co čtou, poslouchali pohádku O neposlušných kůzlátkách a hledali rozdíly, v čem se liší od klasické pohádky, nakreslili na výzdobu do knihovny svého pohádkového hrdinu
- žáci 5. ročníku se zabývali barokním obdobím, ve skupinách tvořili barokní oblečení, psali dopis barokní dámě či pánovi, poslouchali skladby z období baroka
- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky poznávali jarní kvetoucí rostliny v okolí školy a nechali si naklíčit hrášek a fazole, které budou každý den pozorovat
- žáci 3. ročníku oslavili písničkami, básničkami, výzdobou třídy, myšlenkovou mapou v anglickém i českém jazyce a dominem příchod jara
- žáci 3. ročníku Den učitelů pojali netradičně a učili jednotlivé vyučovací hodiny, zjistili, že není jednoduché se připravit do hodiny, ale také udržet pozornost ostatních žáků
- Žáci 1. ročníku si vyzkoušeli práci učitelů - vedli dami ostatní při dopoledním vyučování a vymýšleli další zábavné činnosti.
- Žáci 1. ročníku pracovali na školní zahradě, hrabali starou trávu a vyplévali záhony s okrasnými trávami.
- žáci 5. ročníku se celý měsíc věnovali různým autorům knih, seznamovali se nejen s autory, ale také četli ukázky z jejich knih
- žáci 5. ročníku pracovali na jarní údržbě rostlin na školní zahradě
 
Duben
 - žáci 3. ročníku v hodinách prvouky, čtení a hudební výchovy si vyprávěli o tradicích a zvycích Velikonoc, seznámili se s názvy jednotlivých nedělí, Pašijovým týdnem, naučili se píseň Masopust, tradiční české říkanky, pranostiky
-  žáci 3. ročníku poslouchali úryvek z knihy B. Němcové Babička, jak se dříve slavili Velikonoce
-  žáci 3. ročníku v hodinách anglického jazyka se seznámili s tradicemi Velikonoc ve Velké Británii, naučili se dvě říkanky a dvě písničky
- žáci 3. ročníku se zapojili do oslav Dne Země týdenními aktivitami napříč všemi vyučovacími předměty (poslech B. Smetany - Má vlast, písničky a říkanky o Zemi, účast na výstavě mláďata, besedy o třídění odpadu, co je a není správné, pracovní listy, omalovánky, Den Země v literatuře...)
- všichni žáci se zapojili do oslav ke Dni Země účastí a aktivitami na Školním statku ke Dni mláďat
- žáci 5. ročníku se zabývali vodou, jejím užitkem a ochranou
- žáci 5. ročníku vyhledávali informace k českým vynálezcům
- žáci 5. ročníku pomocí slov zdobili papírová velikonoční vajíčka, počítali, jak dlouhou měli pomlázku z proutí, vážili ingredience na mazanec a zjišťovali rozdíly mezi křesťanskými a pohanskými tradicemi Velikonoc
 - žáci 3. ročníku čtou naučnou knihu bratří Breuilových Filipova další dobrodružství, která učí děti samostatnému ekologickému myšlení a jednání, dozvídají se základy první pomoci, jak se mají chovat v přírodě a jaká pravidla by měli dodržovat ve vztahu k naší planetě, viděli zajímavý program mobilního planetária, skládali puzzle planet a vypracovali pracovní list
- žáci 5. ročníku se zabývali tématem Pálení čarodějnic, četli uryvky z knihy Malá čarodějnice, doplňovali chybějící písmena v textu o čarodějnicích, hráli čarodějné bingo, řešili kvíz o tradicích Pálení čarodějnic a stavění májky.
- žáci 3. ročníku v pátek 29. dubna pracovali po celý den na téma Pálení čarodějnic. Ve všech předmětech se prolínaly úkoly a hry s tématem čarodějnic
- žáci 1. ročníku si zopakovali  a znovu vyprávěli o tradicích a zvycích o Velikonocích, jak se slaví u nás i jinde ve světě.
- žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky zopakovali a dále zkoumali znaky jara a jarních měsíců, rodělili si měsíce v roce do ročních období, naučili se všechny měsíce v roce.
- žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky a pracovních činností povídali o Dni země, nutnosti ochrany přírody, vyrobili si svou Zdravou zeměkouli z papíru.
 
Květen
- žáci 5. ročníku se seznamovali s historií Dne matek, vykládali o své mamince a vytvořili si pro svou maminku přáníčko, kde si vymysleli svou básničku
- žáci 3. ročníku vyrobili přání ke Dni matek
- žáci 3. ročníku společně čtou knihu J. Karafiáta: Broučkova pozůstalost

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky se zabývají živou přírodou a skupinami obratlovců a bezobratlých

- žáci 3. ročníku se seznámili s knihou První čtení pro školáky Jany Eislerové o dějinách českých zemí a četli o Pražském hradě, českých korunovačních klenotech a Karlu IV.

- žáci 5. ročníku pracovali s tématem květnových svátků

- žáci 5. ročníku připravili Dětský den pro předškoláky

- žáci 1. ročníku si připravili dárky a přáníčka ke Dni matek

- žáci 1. ročníku už jako velcí čtenáři čtou společně ve třídě knihu Honzíkova cesta

- žáci 1.ročníku si povídali o významu květnových svátků

- žáci 1. A 3. Ročníku prováděli v hodinách Pč úklid a údržbu školní zahrady a zeleninových záhonů

 

Červen

- žáci 5. ročníku poznávali zajímavá místa v našem okolí pro výlety na prázdniny

- všichni žáci na školním výletě navštívili Valašskou dědinu v Rožnově pod Radhoštěm, prohlédli si školu z 19. století, viděli, jak se dříve mlela mouka, podívali se do rolnických usedlostí s domácími zvířaty

- žáci 3. ročníku si přečetli zajímavosti o vzniku naší české hymny a seznámili se s autory F. Škroupem a J. K. Tylem a přečetli si zajímavosti ze života hudebních skladatelů B. Smetany a A. Dvořáka

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky zjišťují, jak pečovat o své tělo, vyprávějí si o zdravé výživě, o vývojových stádiích člověka, o úrazech a nemocích a zabývají se společnými znaky s ostatními živočichy a hledají jejich rozdíly

- žáci 3. ročníku si v hodinách čtení přečetli zajímavosti ze života Josefa Lady, Karla Čapka

- žáci 3. ročníku si připomněli 80 let od vypálení obce Lidice a přečetli si o osudech lidických obyvatel

- žáci 1. a 3. ročníku navštívili větrný mlýn v Hlavnici, dozvěděli se něco z historie mlýna, jak se žilo dříve, co musely děti všechno dělat, hádali, k čemu se dříve používalo nářadí a nádobí, vyprávěli a krmili domácí zvířata, vyzkoušeli si vytáhnout vodu ze studny, rozdělat oheň a opéct špekáčky

- žáci 1. ročníku v Hv poslouchali naši hymnu a učili se slova hymny.

- žáci 1. ročníku se v hodinách prvouky dozvídají o různých povoláních, vyprávějí o práci svých rodičů.

- žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky povídají o letní přírodě, změnách v přírodě, rostlinách a zvířatech.

- žáci 5. ročníku navštívili Prahu, prošli si nejvýznamnější památky Prahy

- žáci 5. ročníku vytvořili plakát ke způsobu života v 1. republice

- žáci 5. ročníku vyhledávali reklamy za 1. republiky a srovnávali je se současnými

- žáci 5. ročníku navštívili firmu Uniron, kde se seznámili s náplní práce firmy a vyzkoušeli si rozpoznávat různé druhy materiálů a šroubovat matky na závitovou tyč