NAŠE ŠKOLA A SVĚT DĚTÍ

Září
 - žáci 3. ročníku sklidili svou úrodu plnou vitamínů, mrkev, kterou si sami na jaře zaseli, ochutnali pažitku a nápoj z máty, o zahradu pečují vytrháváním plevele, pravidelnou zálivkou a nechybí ani dolití vody do pítek pro ptáčky 
 - žáci 3. ročníku v hodinách prvouky určovali dopravní značky v okolí školy a zopakovali si dopravní výchovu z minulého ročníku 
 - všichni žáci si prošli Pohádkovou stezku v okolí školy s plněním úkolů a konečným hledáním pokladu na školní zahradě
- žáci 5. ročníku pracovali v jazyce českém a matematice na téma září a podzim
- žáci 5. ročníku pracovali s informacemi o nejhlubší Hranické propasti a vyhledávali na mapě lázeňská města
- žáci 5. ročníku se zabývali hodnotou peněz, zda si vzít či nevzít půjčku na určité životní potřeby
- Žáci 1.ročníku si zopakovali pravidla chování v silničním provozu, nakreslili si mapu okolí školy se všemi cestami, kterými se do školy dostanou.
 
Říjen
 - žáci 3. ročníku si v hodinách literární výchovy ve skupinkách vytvořili myšlenkovou mapu na téma My a Evropa, zabývali se životem v EU, jednotlivými státy a četli si o zajímavostech v dopravě, měně, pěstování plodin, tradičními jídly u nás a státech EU
- žáci 5. ročníku si v rámci hodin čtení povídali o různých druzích povolání a při řešení slovních úloh v matematice určovali, o jaké povolání by se mohlo jednat
- žáci 5. ročníku pracovali s informacemi o osobnostech T. Baťa a T.G. Masaryk
- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky pracovali ve skupinkách na téma: obec Hlavnice a Litultovice - zjišťovali vznik, historii, počet obyvatel, kulturní památky, zajímavosti, rodáky, soutěže
- žáci 5. ročníku v hodinách českého jazyka, matematiky a vlastivědy pracovali s tématem jeskyně. Dozvěděli se správný název pro povolání, které se zabývá tímto tématem, vyhledávali v mapě ČR naše nejznámější jeskyně, tvořili přídavná jména z názvů jeskyní, pomocí zlomků vyjadřovali počty jeskyní ...
- žáci všech ročníků vyrobili Podzimníčky a svými výrobky ozdobili školní zahradu
- žáci 5. ročníku si povídali o vzniku ČSR, tvořili myšlenkovou mapu, zjišťovali nejdelší řeku a nejvyšší horu ČSR, popisovali mapu ČSR
- žáci všech ročníků si připomněli svátek Halloween, učili se v maskách a vytvářeli výzdobu na Halloween
-Žáci 1.ročníku společně ve třídě oslavili Halloween, pracovali v kouzelné knize úkolů a zahráli si hry ve skupinkách na koberci
 
Listopad
- žáci 5. ročníku se zabývali užitím bylinek ze školní zahrady na podzimní nachlazení
- žáci 5. ročníku vytvořili plakát své cestovní kanceláře po Moravskoslezském krajii
- žáci 3. ročníku hledali rozdíly mezi obcí a městem, vyprávěli si o naší vlasti, státních symbolech a hlavním městě Praha
- žáci 3. ročníku vyhledávali zajímavá místa v ČR, která navštívili, dále vyhledávali informace a zajímavá místa Moravskoslezského kraje
- žáci 5. ročníku si připomněli osobnost sv. Martina, četli pranostiky k tomuto dni, legendu o sv. Martinovi, formou puzzle počítali a tím poskládali obrázkový vtip o sv. Martinovi, soutěžili v kvízu znalostí o sv. Martinovi
- žáci 3. ročníku si připomněli sv. Martina Legendou o plášti a zjistili, proč se jí v tento den husy, na ČT Edu jsme se společně s našimi prvňáčky podívali na příběh o sv. Martinovi a vybarvili obrázek
- Žáci 1.ročníku si vyprávěli o vesnicích, ve kterých žijí, o památkách, které v nich jsou a prošli se v okolí školy.
- Žáci 1. ročníku si povídali o svatém Martinovi a namalovali si koně svatého Martina
- žáci 1. a 3. ročníku si připomněli svátek 17. listopadu, boj za svobodu a demokracii, sametovou revoluci, osobnost Václava Havla a podívali se na fotografie ze 17. listopadu 1989
- žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře králem a královnou - žáky 5. třídy. Každý získal nový slabikář, ve kterém budou dále zdokonalovat své čtenářské dovednosti.
- žáci 5. ročníku si v hodině vlastivědy připomněli Sametovou revoluci ve spojení se státním svátkem
- všichni žáci nacvičují vánoční koledy a básně na první adventní neděli
- žáci 3. ročníku vyhledávali informace o sousedních státech ČR, zjišťovali hlavní město, polohu, počet obyvatel, jméno prezidenta, státní vlajku a státní znak a měnu
- Žáci 1.ročníku se na nadcházející období adventu připravili malovaným Betlémem, do kterého si budou dolepovatznámé postavičky. 
- žáci 3. ročníku vyhledávali na mapě ČR všechna nej - nejvyyší horu, rybník, vodní nádrž, minerální pramen, jezero, největší vodopád, nejdelší řeku a učili se orientovat  na mapě
 
Prosinec
- žáci 3. ročníku ve čtenářském klubu si vyprávěli o sv. Barboře a sv. Mikuláši, sv. Lucii, četli si o tradicích a zvycích Vánoc u nás i ve světě
- žáci 3. ročníku v hodinách hudební výchovy zpívali české i anglické vánoční koledy a říkanky, seznámili se s hudebním skladatelem Jakubem Janem Rybou a poslechli si Českou mši vánoční, seznámili se s pojmem pastorela
- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky vyprávěli o vánočních zvycích doma, o setkávání v rodině se svými nejbližšími 
- žáci 5. ročníku četli a vysvětlovali si zimní pranostiky 
- žáci 5. ročníku v rámci jazyka českého a matematiky pracovali s tématy sv. Barbory, sv. Mikuláše, pečení cukroví, tradice Vánoc
- žáci 5. ročníku se v hodině vlastivědy seznámili s tradicemi Vánoc v sousedních státech a vypracovali na toto téma referáty
- žáci 3. ročníku ve čtenářském klubu se v průběhu měsíce seznamovali s tématem Vánoce v literatuře a četli si ukázky J. Lady: České Vánoce, úryvky B. Němcové: Babička a V. Čtvrtka: Vánoce u Rumcajsů
 
Leden
- žáci prvního a třetího ročníku se vydali na přírodovědnou vycházku Po stopách zvířátek, podle stop, obrázků a nápovědy zapisovali do křížovky názvy zvířátek
- žáci 3. ročníku si vyprávěli o různých povoláních, udělali rozhovor se svými rodiči, aby zjistili co nejvíce o jejich práci
- žáci 3. ročníku zjišťují, jaké jsou podmínky života na Zemi bez kterých by nemohli žít
- žáci 3. ročníku v hodinách čtení hrajou pohádky B. Němcové, bratří Grimmů, V. Čtvrtka a L. Lomové a porovnávají je s filmovými pohádkami
- žáci 5. ročníku cestovali po známých destinacích v rámci hodiny vlastivědy a čtení
- žáci 5. ročníku si povídali o období masopustu a karnevalech, vytvářeli nákupní seznam pro pohoštění na masopust, četli o tradicích, malovali masopustní průvod
- v rámci matematiky žáci na 5. ročníku vyhledávali současné ceny potravin s využitím desetinných čísel