NAŠE ŠKOLA A SVĚT DĚTÍ

Září
 - žáci 3. ročníku sklidili svou úrodu plnou vitamínů, mrkev, kterou si sami na jaře zaseli, ochutnali pažitku a nápoj z máty, o zahradu pečují vytrháváním plevele, pravidelnou zálivkou a nechybí ani dolití vody do pítek pro ptáčky 
 - žáci 3. ročníku v hodinách prvouky určovali dopravní značky v okolí školy a zopakovali si dopravní výchovu z minulého ročníku 
 - všichni žáci si prošli Pohádkovou stezku v okolí školy s plněním úkolů a konečným hledáním pokladu na školní zahradě