Zápis - s krtečkem do školy

 

 

V úterý 2. dubna přišli budoucí prvňáčci do naší školy k zápisu. Podle šípek prošli spolu s krtečkem cestu od krtečkova domečku, parkem, pohádkou, kolem domů, s kamarády až do školy. Na každé cestě bylo jedno stanoviště, ve kterém plnili dané úkoly. Provázející paní učitelky byly mile překvapeny znalostmi budoucích prvňáčků.  Už se těšíme na jejich nástup do školy.